Juli 2021

Janneke de Zwaan, VNG. Te bereiken op: janneke.dezwaan@vng.nl

Mijn naam is Janneke de Zwaan en ik ben werkzaam voor de VNG als senior beleidsmedewerker binnen het team Digitale Overheid binnen de directie Informatiesamenleving. Vanuit die rol houd ik me bezig met diverse dossiers rond basisregistraties en geo-informatie. Heel concreet schuif ik namens gemeenten aan in het Bronhoudersoverleg (BO) van SVB-BGT, maar ook bij diverse interbestuurlijke gremia.

Het belang van (geo)basisregistraties voor gemeenten, maar ook alle andere overheden is groot. In nagenoeg alle dienstverleningsprocessen wordt informatie uit basisregistraties gebruikt. In het licht van de huidige grote maatschappelijke opgaven wordt het belang van data alleen maar groter. Met behulp van data, objecten uit de basisregistraties wordt het mogelijk om relevante informatie rond een opgave te verbinden, te visualiseren en op basis daarvan bijvoorbeeld binnen een gemeente met bewoners en ondernemers het gesprek te voeren over de realisatie van een windmolenpark.

De BGT vormt samen met enkele andere geo-basisregistraties het onmisbare data-fundament voor informatie over de fysieke leefomgeving en de opgaven die daar aan de orde zijn (woningbouw, klimaat, energie, mobiliteit). Dit gebruik moet leidend zijn voor de kwaliteit van de gegevens zo stelt VNG in haar position paper basisregistraties. Om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren moeten ook randvoorwaarden zoals financiering en governance op orde zijn.

De bronhouders van de BGT werken gezamenlijk hard aan de kwaliteit van de registratie. Dat doen ze individueel, maar ook samen vanuit het collectief binnen SVB-BGT. Als dossierhouder kwaliteit lever ik hieraan ook graag mijn bijdrage!