Maart 2022

Vincent Janssen, Rijkswaterstaat te bereiken op vincent,janssen@rws.nl.

Ik ben lid van het Bronhouders Overleg (BO) van de SVB-BGT namens Rijkswaterstaat. In het Bronhoudersoverleg heb ik tevens de rol van regio aanspreekpunt. In deze rol help ik de regio’s met het verstrekken van informatie over de ontwikkelingen rondom de BGT. Daarbij organiseren we twee keer per jaar een bijeenkomst met alle regionale contactpersonen en eenmaal per jaar een kennisdag voor alle geïnteresseerden binnen de BGT community. In deze bijeenkomsten proberen we zoveel mogelijk informatie te bieden over de stand van zaken op het gebied van de organisatie rondom de SVB-BGT, ICT ontwikkelingen (in samenwerking met het Kadaster) en Kwaliteitsmanagement. Deze bijeenkomsten zijn erg belangrijk, omdat alle BGT-regio’s centraal in de samenwerking in de BGT community staan. Deze samenwerking is essentieel voor het beheer van de landelijke BGT. Ik vind het een mooie uitdaging om daar een steentje aan bij te mogen dragen.

Bij Rijkswaterstaat ben ik werkzaam als senior adviseur informatievoorziening bij een afdeling die zich bezig houdt met beheer en inwinning van de BGT en andere geodetische en grootschalige data. Bij Rijkswaterstaat is het zo dat een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de inwinning van alle areaalinformatie is belegd in de aanleg- en onderhoudsprojecten. Daarin help ik bij de inrichting van de organisatie en onderliggende werkprocessen. Het doel is om alle areaalinformatie op efficiënte wijze in te winnen en beheren met een zo hoog mogelijke datakwaliteit. Voor Rijkswaterstaat is dat van belang om de rijkswegen, rijkswateren en waterbouwkundige werken zo goed mogelijk te kunnen beheren.

Persoonlijk ben ik woonachtig in Woerden, getrouwd en vader van twee dochters. In mijn vrije tijd doe ik graag aan wielrennen en ben ik trainer-coach van het jeugdvoetbalteam van mijn oudste dochter.

November 2021 - René Verhage, Unie van Waterschappen, lid Bronhoudersoverleg

Oktober 21 - Kees Brondijk, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, voorzitter Operationeel Overleg Bronhouders

September 21 - Heidi van der Vloet, Gemeente Eindhoven, voorzitter Bronhoudersoverleg

Augustus 21 - Kevin van Dijk, RVO, lid van het Operationeel Overleg bronhouders

Juli 21 - Janneke de Zwaan, VNG, portefeuillehouder kwaliteit in Bronhoudersoverleg