Augustus 2021

Deze maand hebben we een mini-interview met twee personen die afscheid nemen van de BGT: Arjan Levinga van Rijkswaterstaat en Jan Bruijn van het SVB-BGT.

   

Arjan is senior adviseur bij de Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat. Jan Bruijn werkt voor Geonovum vanuit zijn eigen bedrijf Nest4innovation. Arjan is te bereiken op arjan.levinga@rws.nl. Jan is te bereiken op jan.bruijn@solcon.nl.

Vraag 1: Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op de afgelopen periode?

Arjan: Het meest trots ben ik ten eerste op het feit dat we als klein groepje vertegenwoordigers van de verschillende bronhouders de stichting in het leven hebben weten te roepen ondanks het onderlinge wantrouwen dat er aanvankelijk op organisatieniveau soms was, en ten tweede op het feit dat we toen ter tijd als rijkspartijen de noodzakelijke toestemming van de Staten Generaal hebben weten te krijgen voor het mee doen oprichten van de stichting ondanks de “nee, tenzij”-richtlijn voor deelname van het Rijk aan stichtingen. En vervolgens ben ik er natuurlijk ook erg trots op dat de samenwerking binnen de stichting een succes is gebleken en dat we nog steeds bestaan!

Jan: Eigenlijk is er niet 1 ding te noemen over deze periode van acht jaar. In het begin hoorde ik van diverse kanten: ‘de BGT realiseren is een onmogelijke klus’. Toch hebben we met een relatief klein centraal team deze klus kunnen klaren. De BGT is er en neemt een belangrijke plaats in, in het landschap van basisregistraties.

Al vrij snel drong tot ons door dat de klus om alle bestanden te assembleren tot 1 geheel echt enorm groot was. Met inzet van vele andere partijen, voornamelijk gemeenten, hebben we deze capaciteit enorm vergroot. Wij vroegen hen de bestanden van gemeente, waterschap en EZ te assembleren. Daardoor werd het onmogelijke, mogelijk. Vele handen maken licht werk! Ik ben er trots op dat we met ons kleine team, deze samenwerking op gang hebben kunnen brengen en houden. Toen na een paar jaar duidelijk werd dat het zo ging werken, kwam de productie echt op gang en was het proces niet meer te stoppen. Zo hebben we binnen vier jaar toch een landelijk bestand gekregen en de klus kunnen klaren.

Vraag 2: Welke uitdagingen zien jullie voor de toekomst?

Arjan: Nu het bureau van de stichting is opgeheven, zal bij de bronhouders zelf het nodige moeten worden gedaan om de stichting levend te houden, bijvoorbeeld door met eigen mensen bronhoudersdagen te organiseren. Ik hoop dat hiervoor binnen alle bronhouders voldoende ruimte wordt gegeven en dat men zich niet terug zal trekken binnen de eigen bronhoudersgrenzen.

Jan: De BGT is nu een landsdekkend bestand, maar de BGT is nooit af. Grootste uitdaging zie ik in het uniform houden van de BGT en het aanbrengen van correcties in gebieden waar weinig aandacht voor is. Persoonlijk denk ik dat bronhouders er goed aan doen te investeren in AI, zodat mutaties grotendeels geautomatiseerd gesignaleerd kunnen worden.

Daarnaast is het bijhouden van alle broninformatie, zoals de BGT, maar ook de BAG, BRO en lokale kernregistraties essentieel. Daar gaat veel tijd en energie in zitten. Dat verdien je alleen terug als je ook als overheid investeert in data-gestuurd werken. De grootste uitdaging zit daarbij in het op orde brengen en houden van de interne datahuishouding, zodat de organisatie als geheel intelligenter wordt en dat laat zien in haar dienstverlening.

Vraag 3: Welke gebruiksmogelijkheden van de BGT zijn tot nu tot nog toe onderbelicht?

Arjan: Het SVB-BGT is een overleg van bronhouders, waardoor er binnen de stichting terecht minder aandacht is geweest voor het gebruik van de BGT. Ik vind het echter wel jammer dat er binnen de Stuurgroep BGT ook altijd met name is gekeken naar de aanbodkant en nauwelijks naar het gebruik. Daarmee is de BGT vooral aanbodgedreven en lijkt er nu ook bij de Samenhangende Objectenregistratie een soort “build it en they will come”-gevoel te overheersen. Dromen is mooi, maar we hebben niks aan het bouwen van luchtkastelen. De gebruiksmogelijkheden (en de daaruit voortvloeiende wensen ten aanzien van de inhoud en kwaliteit van de BGT) zullen dus volgens mij vooral door de gebruikers moeten worden bedacht en niet door BZK en de bronhouders.

Jan: De mogelijkheden van de BGT zijn eindeloos, maar vooral in combinatie met andere data. Het combineren van verschillende databronnen, bijvoorbeeld met linked data is nog experimenteel van opzet, maar zou veel beter benut kunnen worden. Ik zag onlangs dat het Kadaster een integrale gebruikersoplossing heeft gemaakt om daarmee te experimenteren (https://labs.kadaster.nl/cases/integralegebruiksoplossing). Mooie technologie, die zeker bij overheden goed gebruikt kan worden, zodat je voor je eigen organisatie heel specifieke vragen kunt beantwoorden, of gebruiken voor overheidsdienstverlening.

Vraag 4: Welke boodschap heb je voor bronhouders?

Arjan: Blijf samenwerken! Het is niet alleen een wettelijke verplichting dat iedere bronhouder zijn BGT-leveringen afstemt op die van andere bronhouders, maar volgens mij ontstaat er ook een betere BGT, met minder gedoe en met meer plezier in het werk wanneer de bronhouders goed contact met elkaar blijven houden.

Jan: De BGT is wereldwijd een uniek product. Dat unieke zit vooral in het feit dat het een resultaat is van een gezamenlijke inspanning die dag in dag uit wordt bijgehouden. De BGT maak je samen! Voor de BGT community zie ik als uitdaging om de samenwerking te behouden. Het blijft een gezamenlijk product, wat ook weer vernieuwd gaat worden. Ook voor de innovatie is samenwerking broodnodig. Dat geldt natuurlijk voor de samenhangende objectenregistratie, maar ook voor het experimenteren met AI. Bij de inzet van AI voor de mutatiesignalering in een bepaald gebied, kunnen alle partijen profiteren van de uitkomsten. Daar moet je gebruik van maken.  Dus mijn booschap is: “Alleen kom je ver, maar samen kom je verder”.

Ik wens alle bronhouders, maar ook het Bronhoudersoverleg, het Operationeel Overleg Bronhouders en het Bestuur alle wijsheid toe om de samenwerking vorm te geven en levend te houden.

Vraag 5: Wat zijn jullie toekomstplannen?

Arjan: Ik neem afscheid als vertegenwoordiger in het Bronhoudersoverleg omdat we met de BGT en de stichting in een nieuwe fase zijn gekomen die minder goed past binnen mijn functieomschrijving. Dat betekent echter niet dat ik niets meer met de BGT te maken zal hebben. Ik blijf vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat in het gecombineerd overleg Begeleidingsgroep BGT / Agendaoverleg BAG. En ik blijf deelnemen aan het kernteam van de Samenhangende Objectenregistratie. Hierdoor blijf ik dus betrokken bij de meer strategische ontwikkelingen rond de BGT. Daarnaast adviseer ik mijn directeuren in externe dossiers zoals de Basisvoorziening Beeldmateriaal en binnen Rijkswaterstaat bijvoorbeeld over Digital Twins.

Jan: Voor mijzelf zie ik een mooie uitdaging op het gebied van het ontwikkelen van de Nationale Digitale Tweeling van de Fysieke Leefomgeving DTFL. Afgelopen half jaar werkte ik voor Geonovum, vanuit mijn eigen bedrijf Nest4innovation, aan een investeringsvoorstel voor de Nationale Digitale Tweeling. Een mooie visie, waarin data wordt gebruikt om problemen en oplossingen visueel te maken voor het grote publiek. Zo kan je een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatadaptatie en energietransitie.

Ik vind het leuk om te werken aan innovatieve oplossingen die ertoe doen. Ook in dit geval doe ik dat door de juiste mensen bij elkaar te brengen, die met hun kennis gezamenlijk tot iets nieuws komen, dat gedragen wordt en waar iedereen beter van wordt. Vooraf is er niet één aanpak of plan te bepalen. Het is een zoektocht, waar ik het een uitdaging vindt om steeds de juiste route te vinden zodat je voortgang boekt en resultaten laat zien.

Tenslotte: voor mij was dit een geweldige job om te doen. Ik heb genoten van de afgelopen acht jaar. Hartelijk dank allemaal voor het vertrouwen en de vele goede contacten. Ik blijf met mijn nieuwe klus dichtbij de Geo-wereld, dus zal ik vele van jullie weer zien en spreken. Veel succes allemaal en tot ziens!

Juli 21 - Jelle Gulmans, Provincie Noord-Holland