Juli 2021

Elke maand hebben we een mini-interview met een bronhouder. Deze maand is dat Jelle Gulmans van de Provincie Noord Holland.

Jelle is geodataspecialist bij de Provincie Noord-Holland en is secretaris van het Operationeel Overleg Bronhouders.

Jelle is te bereiken op: gulmansj@noord-holland.nl.

BGT zaken voor Noord-Holland melden op: bgtmeldingen@noord-holland.nl

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

Wij houden zelf de BGT bij. Hiervoor gebruiken wij GeoBGT, een applicatie van ESRI Nederland. Daarnaast hebben wij een koppeling tussen de BOR en de BGT, waarbij we de BOR als uitgangspunt hebben. Vanuit daar versturen we mutatieverzoeken naar de BGT. De inwinning van onze data gebeurt via aannemers die projecten uitvoeren voor de Provincie. Zij zijn contractueel verplicht om volgens de BGT standaarden objecten in te meten (terrestrisch). Incidenteel digitaliseren we zelf objecten via orthofoto’s, luchtfoto’s en CAD tekeningen, maar dat is met name als het gaat om 1 tot enkele objecten.

Vraag 2: Welke kwaliteitsaspecten vinden jullie belangrijk?

Provincies hebben relatief weinig verschillende objecten. Voor ons zijn wegen, bermen en de vaarwegen het belangrijkst. Voor ons is een juiste classificering van de bermen een speerpunt. Daarnaast is het bronhouderschap een belangrijk punt van aandacht: we manoeuvreren ons in dunne stroken door het bronhoudergebied van anderen.

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

In de regio-overleggen proberen we altijd aanwezig te zijn. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk uit te dragen dat we makkelijk te bereiken zijn, en snel zaken kunnen (en willen oppakken).

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

Wij gebruiken de BGT direct in onze BOR. Voor ons assetbeheer is de BGT daarmee heel belangrijk. Daarnaast wordt de BGT als ondergrond gebruikt voor al onze viewers, zowel intern als extern.

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

Probeer als buurbronhouder zoveel mogelijk direct contact te hebben met de andere bronhouders, zodat je makkelijk zaken kan afstemmen en oplossen, zonder ingewikkelde of officiële procedures. En deel vooral je kennis en kunde.