Mei 2022

Yvonne Menten, Waterschap De Dommel. Te bereiken op ymenten@dommel.nl.

Mijn naam is Yvonne Menten, namens de Unie van waterschappen zit ik samen met een andere waterschapper in het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB). Mijn taak is input uit de regio’s te verzamelen en in te brengen in het OOB.

Samen met mijn mede OOB-collega’s kijken we naar de praktische uitvoering van het BGT-beleid. Wat speelt er, welke issues leven onder de bronhouders en zijn er zaken die wij voor hun op kunnen pakken of verder in de keten kunnen doorgeven. Denk daarbij richting stuurgroep BGT, Kadaster en Geonovum.

Bij Waterschap De Dommel ben ik Business Consultant voor Geo-gerelateerde projecten, de Basisregistraties BRO en BGT en de Omgevingswet. Voor de drie Brabantse waterschappen ben ik de projectleider BGT geweest. Ieder waterschap heeft zijn BGT beheer zelf ingericht maar we werken nog altijd nauw samen. Voor de Unie van Waterschappen heb ik meegewerkt aan de uitwerking van een uniforme “waterschap” BGT. Doel was een uniform landelijk BGT beeld te krijgen.

Binnen waterschap De Dommel houd ik, samen met onze BGT coördinator, de landelijke ontwikkelingen bij, zijn we actief in de regio en gaan we komend halfjaar aan de slag met mutatiesignalering. We willen uitzoeken of we niet zelf een signalering op kunnen zetten. Denk daarbij aan landelijke resultaten gecombineerd met verschillende kaartlagen en analyses.

Onze BGT-coördinator stuurt alle BGT werkzaamheden aan en samen dragen we er zorg voor een goede samenwerking in de regio. We kennen bijna alle gezichten en vinden de BGT een goed voorbeeld van gezamenlijke overheid samenwerking. In onderling vertrouwen met z’n allen aan een mooi product werken. Voor mijn werk voor de Omgevingswet, als projectleider technische implementatie DSO, heb ik dezelfde houding.

In mijn vrije tijd wandel ik graag en ben ik actief in onze wijk. Ik houdt van de natuur en van dieren observeren.

 

April 2022 - Annemarie van Gelder, Rijkswaterstaat, lid van het Operationeel Overleg Bronhouders

Maart 2022 - Vincent Janssen, Rijkswaterstaat, lid Bronhoudersoverleg

November 2021 - René Verhage, Unie van Waterschappen, lid Bronhoudersoverleg

Oktober 21 - Kees Brondijk, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, voorzitter Operationeel Overleg Bronhouders

September 21 - Heidi van der Vloet, Gemeente Eindhoven, voorzitter Bronhoudersoverleg