Terugmeldingen worden op tijd in behandeling genomen


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingTerugmeldingen worden op tijd in behandeling genomen
KwaliteitsdimensieActualiteit
NummerKE-01
Norm100% binnen 5 werkdagen
Oorsprong eisWet BGT, artikel 27.2
Indicator 1Terugmeldingen die in de voorgaande maand niet binnen 5 werkdagen in behandeling zijn genomen
Interventiewaarde 198% van de terugmeldingen is binnen 5 werkdagen in behandeling genomen of afgewezen
Indicator 2Niet op tijd in behandeling genomen terugmeldingen die nog steeds niet in behandeling zijn genomen (werkvoorraad)
Interventiewaarde 2Er zijn aan het einde van de maand geen terugmeldingen die niet tijdig, binnen 5 werkdagen, in behandeling zijn genomen

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageIndicator 1: In voorgaande maand niet tijdig in behandeling genomen terugmeldingen (Kwaliteitsrapportage BGT).
Indicator 2: Alle terugmelding die nog niet tijdig in behandeling zijn genomen (Kwaliteitsdashboard BGT)
Uitleg metingDe uitleg van indicator 1 is hier te vinden. De uitleg van indicator 2 is hier te vinden in onderdeel 4.

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegHet is belangrijk dat terugmeldingen binnen 5 werkdagen in behandeling worden genomen. In de afgelopen jaren blijven bronhouders landelijk gezien enkele procenten achter op de afgesproken kwaliteitsnorm. Bronhouders wordt daarom gevraagd na te gaan hoe het behandelingsproces van terugmeldingen zo kan worden aangepast, dat de afgesproken kwaliteitsnorm wel zal worden behaald.

Daarnaast is het belangrijk om de terugmeldingen uit de werkvoorraad direct in behandeling te nemen. Het gaat hier immers om terugmeldingen waarvan de behandelingstermijn al is verlopen maar uit TMS niet blijkt dat de terugmelding in behandeling is genomen.
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.