Het type van een OpenbareRuimteLabel in de BGT komt overeen met het type openbare ruimte in de BAG


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingHet type van een OpenbareRuimteLabel in de BGT komt overeen met het type openbare ruimte in de BAG
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE-06
Norm100%
Oorsprong eisGegevenscatalogus BGT 1.2 - attribuut 'openbareRuimteType'
IndicatorOpenbare ruimte labels die een van de BAG afwijkende typering van de openbare ruimte bevatten in het attribuut 'Openbare Ruimte Type'
Interventiewaarde100%

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageType ORL Kwaliteitsdashboard BGT
Uitleg meting Toelichting Kwaliteitsdashboard

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.