Ieder OpenbareRuimteLabel in de BGT heeft een relatie met een openbare ruimte in de BAG


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingIeder OpenbareRuimteLabel in de BGT heeft een relatie met een openbare ruimte in de BAG
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE-05
Norm100%
Oorsprong eisGegevenscatalogus BGT 1.2 - attribuut 'identificatieBAGOPR'
IndicatorOpenbare ruimte labels die geen geldend identificatienummer openbare ruimte uit de BAG bevatten in het attribuut 'identificatieBAGOPR'
Interventiewaarde100%

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageBAG ORL ontbreekt Kwaliteitsdashboard BGT
Uitleg meting Toelichting Kwaliteitsdashboard

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.