Meerdere labelposities van een OpenbareRuimteLabel worden aangeduid met een multi-point


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingMeerdere labelposities van een OpenbareRuimteLabel worden aangeduid met een multi-point
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE-13
Norm100%
Oorsprong eisWerkafspraak: OPR/ORL: OpenbareRuimte en OpenbareRuimteLabel
IndicatorOpenbareRuimteLabels in de BGT waarin een verwijzing naar een identificatienummer openbare ruimte in de BAG voorkomt dat ook al bij een andere ORL is opgenomen
Interventiewaarde100%

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageORL dubbele BAG ids (Kwaliteitsrapportage BGT)
Uitleg meting Openbare Ruimte Labels (ORLS) moeten een één op één relatie hebben met de openbare ruimten. Voor deze objecten zijn meerdere ORLS gerelateerd aan één openbare ruimte in de BAG. Dit is niet toegestaan.

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegBij meerdere labelposities moet gebruik gemaakt worden van een multi-point
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.