Ieder pand in de BGT heeft een relatie met een pand in de BAG


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingIeder pand in de BGT heeft een relatie met een pand in de BAG
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE-03
Norm100%
Oorsprong eisGegevenscatalogus BGT 1.2 - attribuut 'identificatieBAGPND'
IndicatorPanden die geen geldend pandidentificatienummer uit de BAG bevatten in het attribuut 'identificatieBAGPND'
Interventiewaarde98%, waarbij de resterende 2% alleen betrekking heeft op panden die vallen onder de BAG-implementatie-afspraak bijgebouwen

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageBAG-pand ontbreekt Kwaliteitsdashboard BGT
Uitleg meting Toelichting Kwaliteitsdashboard

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegOnder de BAG-implementatieafspraak bijgebouwen wordt verstaan dat de formele norm voor panden voorlopig niet met terugwerkende kracht hoeft te worden toegepast op objecten die in 2018 niet in de BAG waren opgenomen. Dat betekent vooral dat bijgebouwen die voorheen niet als een pand werden afgebakend, maar dat volgens de BAG-regelgeving uit 2018 wel zijn, voorlopig niet als een pand in de BAG hoeven te worden opgenomen. Ook jaarlijkse mutatiesignalering wordt hierbij niet gezien als aanleiding om objecten met terugwerkende kracht in de registratie op te nemen. Omdat dergelijke objecten vaak wel in de BGT worden opgenomen ontstaat hiermee in de praktijk dus een verschil in panden die zijn opgenomen in de BAG en in de BGT. Deze verschillen zijn daarmee verklaarbaar.
DocumentatieSpelregels overgangsperiode gewijzigde wet- en regelgeving BAG - versie 1 juli 2019 .

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.