Ieder pand in de BGT heeft een relatie met een pand in de BAG


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingIeder pand in de BGT heeft een relatie met een pand in de BAG
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE-03
Norm100%
Oorsprong eisGegevenscatalogus BGT 1.2 - attribuut 'identificatieBAGPND'
IndicatorPanden die geen geldend pandidentificatienummer uit de BAG bevatten in het attribuut 'identificatieBAGPND'
Interventiewaarde98%, waarbij de resterende 2% alleen betrekking heeft op panden die vallen onder de BAG-implementatie-afspraak bijgebouwen

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageBAG-pand ontbreekt Kwaliteitsdashboard BGT
Uitleg meting Toelichting Kwaliteitsdashboard

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.