Gemeenten of ministerie van Defensie zijn bronhouder van panden

Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingGemeenten of ministerie van Defensie zijn bronhouder van panden
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE-11
Norm100%
Oorsprong eisBijhoudingsinstructie bronhouderschap BGT panden (SVB-BGT)
IndicatorPanden die een andere bronhouder hebben dan gemeente of Ministerie van Defensie
Interventiewaarde:100%

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportagePand niet bij gemeente of Defensie (Kwaliteitsrapportage BGT)
Uitleg metingAlleen een gemeente of het ministerie van Defensie is bronhouder van een pand in de BGT. Deze BGT-panden zijn geregistreerd met een andere bronhouder dan een gemeente of het ministerie van Defensie. Dit is niet toegestaan.

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.