Een duiker ligt onder het maaiveld en wordt daarom altijd opgenomen met een relatieve hoogte lager dan nul


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingEen duiker ligt onder het maaiveld en wordt daarom altijd opgenomen met een relatieve hoogte lager dan nul
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE-09
Norm100%
Oorsprong eisGegevenscatalogus IMGeo 2.2 – type kunstwerk 'Duiker'
IndicatorDuikers die niet zijn gelegen op een relatieve hoogte lager dan nul
Interventiewaarde100%

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageDuiker op of boven maaiveld (Kwaliteitsrapportage BGT)
Uitleg meting Een duiker moet volgens het informatiemodel altijd onder het maaiveld liggen. Deze duikers zijn in de BGT geregistreerd met een relatieve hoogteligging 0 of hoger. Dit is niet juist.

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.