Terugmeldingen moeten binnen de actualiteitseisen van de BGT worden afgehandeld


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingTerugmeldingen moeten binnen de actualiteitseisen van de BGT worden afgehandeld
KwaliteitsdimensieActualiteit
NummerKE-02A en KE-02B
Norm100% binnen 18 maanden
Oorsprong eisWet BGT, artikel 27.4
Indicator 2ATerugmeldingen die 18 maanden na indiening nog niet zijn afgehandeld
Interventiewaarde 2A98% van de onderzoeken is binnen 18 maanden afgerond
Indicator 2BNiet op tijd afgehandelde terugmeldingen die nog steeds niet zijn afgehandeld (werkvoorraad)
Interventiewaarde 2BAlle terugmeldingen die meer dan een maand geleden afgehandeld hadden moeten zijn of afgewezen hadden moeten worden, zijn afgehandeld of afgewezen

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageIndicator 2A: Terugmeldingen BGT (ten behoeve van ENSIA) - 18 maanden termijn (Kwaliteitsrapportage BGT).
Indicator 2B: Terugmeldingen> 18 maanden werkvoorraad. (Kwaliteitsdashboard BGT)
Uitleg meting De uitleg van indicator 1 is hier te vinden. De uitleg van indicator 2 is hier te vinden in onderdeel 4. Voor indicator 1 geldt dat het overzicht per maand het aantal terugmeldingen toont dat wel (groen) en niet (rood) binnen de wettelijke termijn van 18 maanden is afgehandeld. Deze overschrijding beslaat het gehele traject van afhandeling en heeft dus niet persé alle betrekking op de bronhouder die de melding afhandelt.

Voor indicator 2 geldt dat het overzicht per maand het aantal openstaande terugmeldingen toont dat niet binnen de wettelijke termijn van 18 maanden is afgehandeld. Deze overschrijding beslaat het gehele traject van afhandeling en heeft dus niet persé alleen betrekking op de bronhouder die de melding afhandelt.

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegIn het algemeen kunnen deze situaties worden voorkomen door terugmeldingen zo snel mogelijk op te pakken nadat de terugmelding is ontvangen. Het niet onmiddellijk oppakken van een terugmelding kan in de praktijk tot gevolg hebben dat een terugmelding wordt vergeten.

Ga bij gerapporteerde situaties ook altijd na of de administratieve verwerking van de terugmelding in het (afzonderlijke) terugmeldsysteem (TMS) niet is vergeten. Soms is een wijziging als gevolg van een terugmelding namelijk al lang verwerkt in de BGT, maar is de status van de terugmelding in het TMS nog niet aangepast.

Speciale aandacht is er ook nodig als het afhandelen van terugmeldingen wordt uitbesteed aan een derde partij. In de praktijk blijkt dat er niet altijd voldoende duidelijk is afgesproken welke partij de terugmelding in het TMS moet afhandelen. Hierdoor blijven terugmeldingen soms onnodig lang in het TMS open staan.

Wilt u meer weten of de betekenis van de verschillende genoemde statuswaarden van terugmeldingen, dan kunt u hier (onderaan) meer over teruglezen.
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.