Terugmeldingen moeten binnen de actualiteitseisen van de BGT worden afgehandeld


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingTerugmeldingen moeten binnen de actualiteitseisen van de BGT worden afgehandeld
KwaliteitsdimensieActualiteit
NummerKE-02
Norm100% binnen 18 maanden
Oorsprong eisWet BGT, artikel 27.4
Indicator 1Terugmeldingen die 18 maanden na indiening nog niet zijn afgehandeld
Interventiewaarde 198% van de onderzoeken is binnen 18 maanden afgerond
Indicator 2Niet op tijd afgehandelde terugmeldingen die nog steeds niet zijn afgehandeld (werkvoorraad)
Interventiewaarde 2Er zijn aan het einde van de maand geen terugmeldingen die niet tijdig, binnen 18 maanden, zijn afgerond

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageIndicator 1: Niet tijdig afgehandelde terugmeldingen waarvan het tijdstip afhandeling in de rapportageperiode ligt (Kwaliteitsrapportage BGT).

Indicator 2: Alle terugmeldingen die nog niet tijdig zijn afgehandeld. (Kwaliteitsdashboard BGT)
Uitleg meting De uitleg van indicator 1 is hier te vinden. De uitleg van indicator 2 is hier te vinden in onderdeel 4. Voor indicator 1 geldt dat het overzicht per maand het aantal terugmeldingen toont dat wel (groen) en niet (rood) binnen de wettelijke termijn van 18 maanden is afgehandeld. Deze overschrijding beslaat het gehele traject van afhandeling en heeft dus niet persé alle betrekking op de bronhouder die de melding afhandelt.

Voor indicator 2 geldt dat het overzicht per maand het aantal openstaande terugmeldingen toont dat niet binnen de wettelijke termijn van 18 maanden is afgehandeld. Deze overschrijding beslaat het gehele traject van afhandeling en heeft dus niet persé alleen betrekking op de bronhouder die de melding afhandelt.

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegHet is belangrijk om de openstaande terugmeldingen uit de werkvoorraad direct in behandeling te nemen. Het gaat hier immers om terugmeldingen waarvan de afhandelingstermijn al is verlopen maar uit TMS niet blijkt dat de terugmelding is afgehandeld. Ga dit laatste in elk geval na. Door de administratieve verwerking van terugmeldingen in een afzonderlijk (TMS) systeem bestaat de mogelijkheid dat er weliswaar een mutatie is doorgevoerd in de BGT maar dit niet is geadministreerd in TMS.
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.