Even voorstellen... Nicole

November 2022

Mijn naam is Nicole de Keijzer, werkzaam bij de Unie van Waterschappen en lid van het Bronhouders Overleg. Te bereiken op nkeijzer@uvw.nl.

Mijn naam is Nicole de Keijzer en ik werk sinds 2016 als beleidsadviseur e-overheid bij de Unie van Waterschappen. In deze functie zorg ik er als verbinder voor dat de waterschappen op een verantwoorde, veilige en mensgerichte manier kunnen inspelen op de mogelijkheden die de digitale samenleving biedt.  Namens de Unie van Waterschappen neem ik deel aan diverse interbestuurlijke overleggen rondom de digitale overheid om de waterschappen te ondersteunen bij hun digitale transformatie. Door op ambtelijk en bestuurlijk niveau netwerken tussen waterschappen te organiseren, laat ik de waterschappen kennis en ervaringen delen.

Namens de Unie van Waterschappen neem ik deel aan het Bronhouders Overleg (BO) van het SVB-BGT en adviseer ik onze vertegenwoordiger in het SVB-BGT bestuur, Jos Verdoold. Input hiervoor haal ik op bij onze subwerkgroep geo-informatie, waar ik secretaris van ben. Aan de subwerkgroep geo-informatie nemen vertegenwoordigers van alle 21 waterschappen deel, waaronder Yvonne Menten die zich al eerder aan jullie heeft voorgesteld.

Samen met mijn vriend en twee dochters woon ik in het prachtige Bleiswijk, een dorp vlak bij Rotterdam en Den Haag. In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met mijn gezin en familie, maar ik probeer ook regelmatig tijd vrij te maken voor tuineren of het lezen van een boek.

Oktober 2022 - Myrthe Damen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Secretariaat SVB-BGT

September 2022 -Leendert de Ruiter, Hoogheemraadschap van Rijnland, lid van het Operationeel Overleg Bronhouders

Juli 2022 – Ruud Puppels, ProRail, lid van het Operationeel Overleg Bronhouders

Juni 2022 – Frank Krijgsman, Kadaster en verantwoordelijk voor inzichtelijk maken van kwaliteit dmv analyses, rapportages en Kwaliteitsdashboards