Spring naar content

September 2022

Mijn naam is Leendert de Ruiter van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik ben te bereiken via l.deruiter@rijnland.net.

Namens de Unie van Waterschappen zit ik samen met Yvonne Menten in het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) als vertegenwoordiging van de waterschappen.

Bij Rijnland ben ik adviseur Geo-Informatie en in die rol coördineer ik onder meer het GIS werk binnen de organisatie. Sinds het begin van de BGT coördineer ik het werk wat Rijnland moet doen rondom de BGT en de koppeling met het eigen beheerregister. Vanaf 2022 doe ik ook de afstemming met de 31 gemeentes waarmee we samen werken binnen ons gebied.

Ik ben vanaf 1993 werkzaam bij Rijnland en zijn rechtsvoorgangers. Vanaf het begin van GIS binnen Rijnland ben ik betrokken geweest bij de opbouw, beheer en gebruik van het digitale beheerregister op de verschillende thema’s van het waterschap. Watersysteem, Waterveiligheid en Afvalwaterketen. Wat mij vooral aanspreekt in de huidige ontwikkelingen is dat we mede door de BGT eenvoudiger geografische data kunnen delen met onze netwerkpartners. Daarnaast zien we dat doordat het BGT breed gebruikt wordt ook de kwaliteit van ons eigen beheerregister wordt verbeterd.

Groet,
Leendert

 

Juli 2022 – Ruud Puppels, ProRail, lid van het Operationeel Overleg Bronhouders

Juni 2022 – Frank Krijgsman, Kadaster en verantwoordelijk voor inzichtelijk maken van kwaliteit dmv analyses, rapportages en Kwaliteitsdashboards

Mei 2022 – Yvonne Menten, Waterschap De Dommel, lid van het Operationeel Overleg Bronhouders

April 2022 – Annemarie van Gelder, Rijkswaterstaat, lid van het Operationeel Overleg Bronhouders