Vijf vragen aan...Sander

 

Februari 2023

Deze maand vijf vragen aan Sander Verdonk, Specialist GeoInformatie bij de Provincie Zuid-Holland. Sander is lid van het Operationeel Overleg Bronhouders. Te bereiken op: afc.verdonk@pzh.nl

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

Het bijhouden van de BGT wordt bij de provincie Zuid-Holland uitgevoerd binnen de ‘dienst beheer infrastructuur’ welke verantwoordelijk is voor het beheren en onderhouden van de provinciale wegen en vaarwegen. Het dagelijks beheer en onderhoud (DBO) van de provinciale infrastructuur is uitbesteed aan een aantal aannemers in langlopende contracten, kleine mutaties welke invloed hebben aan de BGT worden periodiek uitgewisseld via een berichtenverkeer op basis van gis bestanden. Voor nieuwbouw en groot onderhoud hebben we de inmeet instructie opgenomen in de ILS en wordt de BGT ingewonnen door de project aannemer, ook deze inmeting wordt uitgewisseld via gis bestanden. Na een toetsing door onze databeheerders kunnen deze bestanden grotendeels geautomatiseerd verwerkt worden in onze BGT, waarna we zelf met behulp van automatisch berichtenverkeer de mutatie aan de landelijke voorziening uitwisselen. In projecten waarbij de aannemer om welke reden dan ook niet zelf in kan meten gebruiken we een landmeetkundig bureau om dat alsnog te laten doen. Er worden externe controles uitgevoerd door zowel de DBO-aannemers als een mutatiesignalering op basis van jaarlijkse luchtfoto’s welke met AI worden vergeleken met de BGT.

 

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

Als stroken bronhouder hebben we veel grenzen met onze buur-bronhouders waardoor er continu mutaties vanuit de landelijke voorziening gedaan worden aan onze BGT objecten. Om dat behapbaar te houden is al het berichtenverkeer geautomatiseerd.

Het is daarom extra belangrijk om goed afspraken te hebben met de buurbronhouders. Omdat de BGT direct gekoppeld is aan de beheerssystemen betekend een onterechte verwijdering van een object ook dat alle paspoortgegevens verwijderd worden aan alle gekoppelde systemen. Helaas komt dit nog regelmatig voor.

Omdat de BGT bij ons de basis vormt voor het beheersysteem vinden we o.a. compleetheid van de data extra belangrijk, we hebben daarvoor een aantal hulpmiddelen gemaakt om daar op te monitoren

 

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

We proberen nauwe contacten te onderhouden met onze buurbronhouders. we zijn aanwezig op alle regio- en landelijke bijeenkomsten en zijn natuurlijk onderdeel van het OOB. Bij grote infrastructuur projecten wordt er zoveel mogelijk afgestemd met de aangrenzende bronhouders

 

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

De BGT dient als geometrie basis voor alle beheer en onderhoud systemen, en wordt gebruikt als topografische ondergrond in alle viewers, zowel intern als extern.

 

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

We hebben de laatste jaren met elkaar hard gewerkt en een mooi product opgeleverd, nu de ondersteuning van de SVB steeds kleiner wordt is het aan ons alle om dit zelf in stand te houden. Blijf daarom in contact met andere bronhouders, direct maar ook op regionale en landelijke contactdagen. Er staan nog veel ontwikkelingen aan de horizon zoals verdere integratie met andere data, bijvoorbeeld de SOR