Vijf vragen aan... Martijn

Deze maand vijf vragen aan Martijn Nijhout, Geodataspecialist bij Provincie Noord-Holland en lid van het Operationeel Overleg Bronhouders. Martijn is te bereiken op: martijn.nijhout@noord-holland.nl

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

De BGT wordt door de Provincie Noord-Holland bijgehouden door de directie Beheer en Uitvoer, waar ik onderdeel van ben. Daarbij staan de wegen en vaarwegen centraal. De inwinning van BGT-objecten hebben we dan ook uitbesteed bij onze aannemers. Voor dagelijks en klein onderhoud zijn er zeven langdurige gebiedsaannemers en voor grotere infrastructurele projecten worden de objecten ingewonnen volgens de BGT standaarden door projectaannemers. Zij leveren deze aan in een GIS-bestand en deze verwerken we dan zelf en sturen we mutatieverzoeken naar de landelijke voorziening. Daarnaast digitaliseren we zelf incidenteel objecten via orthofoto’s en CAD-tekeningen en gebruiken we jaarlijks aan de hand van machine learning luchtfotodetectie om ons areaal te controleren en te verbeteren.

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

Wij maken gebruik van Esri-software om de BGT te beheren. We gebruiken de applicatie GeoBGT om een koppeling te maken tussen de de BOR en BGT, waarbij onze BOR-database het uitgangspunt is. Als strokenbronhouder zitten we daarmee tussen allerlei andere bronhouders. Voor ons is het dan ook belangrijk dat er goede afspraken met betrekking tot bronhouderschap zijn en dat wegen, bermen en vaarwegen niet constant als nieuw object worden aangeleverd binnen ons bronhoudergebied. Hierdoor verliest het namelijk al zijn paspoortgegevens binnen onze BOR-database.

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

Bij grote infrastructurele projecten proberen we aan de voorkant afspraken te maken met betrekking tot inwinning en verwerking in de BGT. Vaak zijn dit omvangrijke projecten waarbij meerdere partner bronhouders betrokken zijn. We proberen dan ook zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken zodat we niet elkaar met landmeters en projectaannemers gaan dwarszitten. Nu alles na corona weer wat makkelijker is, zijn we ook weer fysiek bij onze naburige bronhouders op bezoek om eventuele knelpunten te kunnen uitspreken. Het is toch fijner als je ook een gezicht hebt als iemand wel eens aan de telefoon hebt om dat soort afspraken te maken.

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

De BGT geldt als vaste ondergrond in al onze viewers zowel intern als extern. Het is daarmee dus een hele belangrijke bron van informatie. Wij gebruiken zelf de BGT zoals eerder aangegeven direct in onze BOR. DE BGT is dus ook voor ons assetmanagement erg belangrijk. Een voorbeeld hiervan is het maaibeleid van onze bermen. Aan de hand van het AHN hebben wij een 3D Model ontwikkeld die de BGT over het AHN drapeert. Op die manier kunnen we het juiste maairegime koppelen aan de bermen die op talud liggen.

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

Blijf van elkaar leren en sta open voor verandering. Alleen op die manier zal de BGT en haar eventuele opvolgers toekomstbestendig zijn.