Vijf vragen aan... Kees

December 2022

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

Wij doen de complete bijhouding van de BGT in eigen beheer, van signalering tot en met inmeten. Het team Geo-Informatie zit in een afdeling samen met de beheerders van de BAG en de WOZ. Dat zorgt voor korte lijnen bij mutaties.

Wij doen ook al het tekenwerk voor de BAG en WOZ. Dit zorgt er ook voor dat er bijna geen afwijkingen zijn in de panden. Behalve de verschillen in de definitie van beide registraties.

Sinds een jaar hebben we ook een berichtenverkeer met de BOR. Ook voor de BOR doen we het tekenwerk. Ook deze koppeling zorgt er voor dat we op tijd mutaties van de openbare ruimte krijgen.

Voor de mutaties in het landelijk gebied werken we samen met het RVO.

Daarnaast zijn er goede contacten met de stroken bronhouders.

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

Kwaliteit:

Wij meten alle panden en de openbare ruimte in het terrein in. Dit omdat we de topografie ook aan de BOR leveren en zij de juiste oppervlakten moeten hebben voor het beheer. We werken dan ook met een hogere nauwkeurigheid dan die BGT aangeeft als minimaal.

ICT:

We werken veel samen met de andere registraties via berichtenverkeer. Ook de communicatie met de Landelijke voorziening gaat via automatisch berichtenverkeer. Dit voorkomt dat er zaken vergeten worden. Alles staat in de werklijsten in de pakketten. 

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders? 

We hebben goede contacten met de bronhouders in de regio. Zowel de landelijk strokenbronhouders als de gemeentelijke. We doen mee met het SVB-BGT en GGB regio -overleg van de BGT. Met de aangrenzende bronhouders in Overijssel als dat nodig is, bijvoorbeeld bij mutaties op de beheergrens.

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

Intern wordt de BGT gebruikt, als ondergrond in de GIS viewer en als bron voor de BOR. De BGT is ook de bron voor de gemeten panden voor de BAG. Wij meten 1 keer en gebruiken dat meervoudig. 

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

 Ga op de ingeslagen weg verder en blijf het contact met de andere bronhouders houden. Zeker in de regio maar ook landelijk. Blijf met elkaar in gesprek. Blijf ook in gesprek met de gebruikers van de BGT. Als BGT moeten we ook al kijken richting de SOR. Wat kunnen we alvast doen in die richting. Het is ook belangrijk om als beheerders op de hoogte te blijven van wat er in BGT land gebeurt. Probeer de landelijke dagen te bezoeken en in de regio mee te praten. Kijk ook naar de optie om op het web zaken te volgen. Websites, webinars ed.