Vijf vragen aan... Yvonne

Januari 2023

Deze maand vijf vragen aan Yvonne Menten, Business Consultant bij Waterschap de Dommel. Yvonne is lid van het Operationeel Overleg Bronhouders. Te bereiken op: ymenten@dommel.nl.

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

Wij houden de BGT intern bij. We werken daarbij met losse abonnementen maar gaan dit jaar over naar de BGT-huis. Dit houdt in dat we ons hele beheergebied in huis hebben met daarbij automatisch berichten verkeer.

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

Als waterschap zijn voor ons de waterdelen, ondersteunend waterdelen en de kunstwerken (met de bijbehorende scheidingen) belangrijk. We houden ze nauwkeuriger bij als landelijk vereist omdat we de BGT ook voor andere producten gebruiken (legger en de waterschapsverordening).

Voor ons is belangrijk dat de waterdelen en ondersteunende waterdelen altijd op dezelfde manier op elkaar aansluiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aansluiten van kleinere watergangen op de grotere watergangen. Met een uniforme opbouw kunnen we de aanmaak van legger en waterschapsverordening automatiseren.

Voor ICT is het is het belangrijk dat mutatiebestanden vanuit LV beschikbaar zijn (nu 3 weken) en dat de LV wijzigingen snel kan verwerken. Verder is het belangrijk dat dashboards gebruikersvriendelijk opgebouwd zijn en makkelijk beschikbaar zijn.

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

We draaien in de regionale overleggen mee. In Brabant, Limburg en Zeeland hebben we verder een kernteam dat de regionale bijeenkomsten voorbereid. Silvy Horbach is onze gezamenlijke initiatief nemer die overleggen voorbereid en die ontwikkelingen bijhoudt en ons als bronhouders van recente info voorziet.

Verder zijn de lijntjes kort als er zaken spelen. We weten elkaar makkelijk te vinden.

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

We gebruiken de BGT voor diverse waterschapsproducten (Legger en waterschapsverordening, de belastingheffing, mutatiesignalering voor het beheerregister etc.). Verder wordt de BGT als ondergrond aangeboden.

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

De BGT een product dat we met z’n alle samen maken en beheren.

Is mooi dat we als overheden dit samen, in gelijkwaardigheid en met begrip voor elkaar, zo goed voor elkaar krijgen.