SIGNAALINDICATOREN


Onderstaande cijfers zullen in de loop van februari worden vernieuwd. Ook zullen zij dan opnieuw worden geordend.

Vanaf begin 2022 geven we hieronder weer in welke mate landelijk gezien (gemeten over het totaal aantal objecten van het betreffende soort) de gerealiseerde kwaliteit aansluit op hetgeen bij een kwaliteitssignaal mag worden verwacht. Een markering met een sterretje betekent dat de cijfers vertekend worden door een specifieke situatie. De tussen haakjes geplaatste getallen zijn het absolute aantal signalen, omdat voor deze periode geen totaalaantallen beschikbaar zijn en er dus geen percentage berekend kon worden.

 

1/1/20211/10/20211/1/20221/4/20221/7/20221/10/20221/11/20221/12/2022
1Panden in de BGT met juiste verwijzing naar laagste en hoogste huisnummer(15775)(9305)99,90%99,91%99,90%99,92%99,92%99,92%
2Status panden in BGT komt overeen met BAG(58373)(41259)99,65%99,71%99,74%99,75%99,76%99,78%
3Volledigheid panden in BGT ten opzichte van BAG(63545)(69430)99,38%99,41%99,36%99,43%99,45%99,47%
4Volledigheid openbare ruimte labels in BGT ten opzichte van BAG(8185)(4669)98,80%98,85%98,96%99,08%99,12%99,14%
5Panden in BGT met geometrie die voor minimaal 95% binnen geometrie BAG ligt(275700)(157935)98,66%98,85%98,93%99,02%99,05%99,10%
6Woonplaats openbare ruimte labels in BGT komt overeen met BAG(3965)(3198)(2450)99,18%*99,22%*99,48%*99,55%*99,56%*

 

Projectmatige activiteiten

In het volgende overzicht is het aantal bronhouders opgenomen dat gereed is met de genoemde projectmatige activiteiten:

 

1/3/20211/10/20211/1/20221/4/20221/7/20221/10/20221/11/20221/12/2022
AAantal bronhouder wat transitie naar IMGeo 2.2 heeft gehaald.58123162235310 (81%)355 (93%)369 (97%)381 (100%)

 

Specifieke voortgangsrapportages

Er zijn op dit moment geen specifieke voortgangsrapportages beschikbaar.