Verzending e-mails vanuit BRAVO

02 feb 2022

Bericht van het Kadaster

Zoals wellicht bekend treden er sinds enige tijd problemen op met de verzending van e-mails door Bravo naar bronhouders. Deze e-mails worden door sommige bronhouders niet of met grote vertraging ontvangen.

Het Kadaster zoekt samen met o.a. Transfer Solutions (de leverancier van Bravo) naar de oorzaken van dit probleem. Uit dit nog lopende onderzoek is naar voren gekomen dat de grote aantallen mails die dagelijks door Bravo worden verzonden bij bepaalde ontvangers tot zogenaamde ‘greylisting’ leidt. Dat houdt in dat e-mails van Bravo niet of maar mondjesmaat worden doorgelaten.

Om die reden probeert het Kadaster het aantal e-mails dat Bravo naar bronhouders stuurt terug te dringen.

Onlangs heeft het Kadaster de medewerkers van bronhouders gevraagd om nog eens kritisch te willen kijken of zij nog steeds notificatie-e-mails in hun inbox willen ontvangen en om de betreffende instelling in Bravo eventueel daarop te willen aanpassen.

Een maatregel die in aanvulling daarop door het Kadaster getroffen is houdt in dat de notificatie-mail dat een levering is ‘afgerond’ in het vervolg niet meer verstuurd zal worden.

De reden hiervoor is dat deze mail in de praktijk vrijwel altijd gevolgd zal worden door een andere mail die aangeeft dat er een nieuw abonnementsbestand is aangemaakt. De eerstgenoemde mail is daarom dus feitelijk overbodig.

Het niet meer verzenden van de ‘afgerond’ email scheelt gemiddeld zo’n 400 mailverzendingen per dag.

Alleen bronhouders die geen actief abonnement hebben zullen hier mogelijk hinder van ondervinden. Zij kunnen de informatie of hun levering ‘afgerond’ is echter nog wel terugvinden in het Bravo portaal (meldingen-scherm of leveringen overzicht).