Uitstel migratiemoment SVB2BGT

20 feb 2023

Bericht van het Kadaster

Het Kadaster is in het project SVB2BGT bezig om de functionaliteit van BRAVO  en de LV samen te voegen tot een nieuwe LV-BGT. In eerdere berichten is genoemd dat de migratie uiterlijk 1 juli 2023 gereed moet zijn. Helaas hebben we de afgelopen week moeten constateren dat deze datum niet haalbaar is. De functionaliteit van BRAVO is complex en het vergt meer inzet om dit alles zorgvuldig om te zetten naar de nieuwe LV-BGT. In overleg met Kadaster, BZK en het bronhoudersoverleg is besloten de migratie uit te stellen. Deze gaat in ieder geval na de zomervakantie 2023 plaatsvinden.

Komende maanden wordt gewerkt aan een nieuwe planning. Zodra een nieuw migratiemoment is gepland  wordt dit gecommuniceerd. Het uitstel heeft verder geen gevolgen voor bronhouders. Tot de migratie blijft BRAVO (en alle functionaliteit) uiteraard beschikbaar. Het is vervelend om het migratiemoment te moeten uit stellen,  maar zorgvuldigheid en een goed werkende LV-BGT zijn voor bronhouders en andere ketenpartners van groot belang. Dat is de reden geweest om het migratiemoment te verschuiven in plaats van vasthouden aan de eerder genoemde planning.