Operationeel Ketenoverleg BGT opnieuw van start

28 jun 2021

In april dit jaar is opnieuw gestart met het operationeel overleg keten BGT, kortweg het OOK. Hierin komen de product-owners, ketenarchitect en ketenmanager bijeen om onder meer incidenten, problemen en wijzigingen te bespreken.

Daarnaast wordt de komende periode uitdrukkelijk contact gezocht met een representatieve vertegenwoordiging van afnemers, bronhouders, en softwareleveranciers. Een afvaardiging van genoemde partijen neemt zitting in de zogeheten Klankbordgroep OOK, die in het leven is geroepen. Vanuit het OOB neemt Edo op den Dries hieraan deel.
Deze klankbordgroep heeft op 10 juni een succesvolle aftrap beleefd. Doelstelling van deze klankbordgroep is de genoemde stakeholders dichter te betrekken bij de operatie van de keten en met name de uitvoering van wijzingen. Deze klankbordgroep komt elk kwartaal bijeen.