Meting van zwerfobjecten

21 nov 2023

In de vorige nieuwsbrief is al ingegaan op zwerfobjecten. Zwerfobjecten van de strokenbronhouders (RWS, Provincies en ProRail) worden bepaald aan de hand van hun bronhoudersgebied (‘interessegebied’ in BRAVO). Omdat deze bronhoudersgebieden lastig uit BRAVO zijn te halen, gebeurt dit per kwartaal en niet maandelijks. Doordat een aantal strokenbronhouders wijzigingen aan hun bronhoudersgebied doorvoeren, ontstaan tijdelijk onterechte bevindingen. Soms gaat het om een flink aantal objecten op een specifieke locatie. Deze komen dan vaak bij gemeenten terecht in de kwaliteitsrapportage ‘zwerfobjecten omgekeerd’. Dit probleem valt (voorlopig) het meest eenvoudig en snel op te lossen als de strokenbronhouder deze in hun kwaliteitsdashboard als ‘uitzondering’ markeren. Of te wachten totdat de bronhoudersgebieden worden geüpdatet. Gemeenten zien deze zwerfobjecten dan niet meer in de volgende rapportage. Momenteel wordt met het Kadaster overlegd of de interessegebieden toch niet maandelijks kunnen worden geactualiseerd.