Eerste gemeenschappelijke regionale bijeenkomst gehouden

06 jul 2021

Op 1 juli is de eerste gemeenschappelijke bijeenkomst voor de regionale samenroepers en aanspreekpunten gehouden. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door leden van het Bronhouders Overleg (BO) en Operationeel Overleg Bronhouders (OOB). Voor de presentatie klik hier: Regionale_bijeenkomst_010721

De bijeenkomst is gestart met onderlinge kennismaking van de aanwezigen. In de eerste presentatie heeft Heidi van de Vloet toegelicht hoe de BGT community is georganiseerd na de overdracht van het SVB-BGT naar de bronhouders. Daarbij is ook uitgelegd wat de rol van het BO en het OOB daarin is.
Vervolgens heeft Vincent Janssen toegelicht hoe het BO, OOB en de regio’s gaan samenwerken in de BGT community. Daarbij is nader ingegaan op de rollen en taken van de regio’s waarin de bronhouders worden vertegenwoordigd door de regionale samenroepers en aanspreekpunten.
Om een voorbeeld te geven hoe de regionale rollen en taken kunnen worden uitgevoerd heeft Silvy Horbach uitgelegd hoe zij de samenwerking van de regio’s in Zuid-Nederland heeft vormgegeven. Handig daarbij was dat ze de specifieke aandachtspunten voor de BGT community heeft benoemd.

Na een korte pauze zijn alle regionale vertegenwoordigers in 3 groepen uiteen gegaan en hebben gebrainstormd over hoe zij de samenwerking zouden willen organiseren in hun regio. Na deze sessie is dit plenair teruggekoppeld en zijn daarbij de nodige adviezen en vragen uitgewisseld. Een vraag die herhaaldelijk terugkwam is de wens om vaker een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren. Hieruit bleek dat het een zeer geslaagde bijeenkomst was waarbij de BGT community elkaar beter heeft leren kennen en veel nuttige informatie is uitgewisseld.