Certificering leveranciers BGT software

10 feb 2021

Om na te gaan of software de standaarden correct toepast en verwerkt, kunnen leveranciers hun producten laten certificeren. Voor de verschillende processen in de BGT keten zijn hiervoor toetsen ontwikkeld. Het merendeel van de BGT bronhouderssoftware heeft inmiddels alle certificeringstoetsen met succes doorstaan.

Een behaald certificaat geeft aan dat de uitwisseling tussen applicatie en BGT-keten voldoet aan de daaraan gestelde eisen. De BASIS-test controleert of een BGT-applicatie conform de standaarden objecten met bepaalde kenmerken kan toevoegen en wijzigen en of zij hiervan een correct mutatiebericht opstelt.  De UITGEBREID-test controleert of de applicatie het inlezen van actualisatieberichten ondersteunt. Hiermee werk je de eigen registratie bij na assemblage of mutatie door een andere bronhouder binnen een interessegebied. De AUTOMATISCH-test kijkt of de applicatie StUF-Geo IMGeo dienst- en responsberichten via automatisch berichtenverkeer kan aanmaken/verzenden en ontvangen/verwerken. Hierbij gaat het dus vooral om de logistieke aspecten van automatisch berichtenverkeer via Digikoppeling WUS.

De meest recent toegevoegde certificering is de Machtigingen module. Via deze module kunnen marktpartijen direct mutaties in de BGT doorgeven namens hun opdrachtgever. Hierdoor kan de actualiteit van de BGT verbeteren. Om hiervan gebruik te maken, moet de marktpartij aansluiten op de Machtigingenmodule van het SVB-BGT systeem BRAVO. Heeft een applicatie het certificaat MACHTIGINGEN dan heeft de leverancier aangetoond dat zijn software goed communiceert met BRAVO.

Zie ook