Afbouw bureau SVB-BGT: wat gaat er veranderen?

12 feb 2021

 

Beste bronhouders,

Er gaat dit jaar veel veranderen bij het SVB-BGT. Voor alle duidelijkheid hebben we alles nog eens op een rij gezet.

Samenvatting BGT-contactdag

Er is een einde gekomen aan de transitie. De belangrijkste taak van de stichting SVB-BGT is met het afronden van de transitie ten einde. Vandaar dat het bestuur zorgt voor overdracht van de beheertaken, die door BZK bij het Kadaster worden belegd, en de afbouw van het bureau SVB-BGT. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het maken van goede afspraken voor deze overdracht. Daar is het volgende uitgekomen:

  • Per 1 januari is het kwaliteitsmanagement overgedragen aan het Kadaster. Dat betekent, naast de overdracht, dat we afscheid hebben genomen van alle transitieregisseurs. Velen van jullie hebben dat ook nog kunnen doen in de regio-overleggen. We zijn nog in gesprek over de precieze rolverdeling rond toezicht en handhaving op kwaliteit van de BGT.
  • Per 1 juli zal het beheer van Bravo overgenomen worden door het Kadaster. De beheerders van Bravo gaan mee met het werk naar het Kadaster. Wat dat betreft kunnen we nog genieten van hun professionele hulp en begeleiding.

Tenslotte betekent deze overdracht ook iets voor het functioneren van de community als totaal. De regio’s worden niet meer bijeengebracht door de regisseurs. Ook hiervoor is een nieuwe structuur bedacht, die onder leiding van het Bronhoudersoverleg verder vorm zal krijgen.

Het bureau SVB-BGT wordt afgebouwd

Dat betekent dat we afscheid nemen van een aantal mensen die ons de afgelopen jaren hebben ondersteund. Vorig jaar hebben bronhouders al afscheid kunnen nemen van de regisseurs: Adrie Noorlander, Silvy Horbach, René Hartgerink, Frank Krijgsman en Wolfram Schmidt. Helaas door Covid-19 heeft dit alleen digitaal kunnen plaatsvinden. De taken van het kwaliteitsmanagement zijn overgenomen door het Kadaster. Kadaster heeft twee mensen van SVB-BGT ingehuurd om het kwaliteitsmanagement voort te zetten: Frank Krijgsman en Cedric Martis. Frank als aanspreekpunt en Cedric als data analist.

De helpdesk en functioneel beheer

De Helpdesk van het SVB-BGT gaat per 1 juli over naar het Kadaster. Jenny Lisapaly en Sandra de Vos treden in dienst van het Kadaster en bemannen de tweedelijns helpdesk. Wat dat aangaat blijft de kennis voor deze taken behouden. Andre Boom is de functioneel beheerder die bij velen van jullie bekend is. Hij is door SVB-BGT ingehuurd en Het Kadaster huurt  hem indien nodig nog in vanwege zijn uitgebreide kennis van het automatisch berichtenverkeer. Tenslotte is Geert Alberts een bekende ondersteuner bij velen van de bronhouders. Geert heeft altijd geholpen om geometrische fouten in de BGT te analyseren. Dit werk is echter gestopt. Geert zal ons nog wel helpen met een aantal testwerkzaamheden. Uiteraard kunnen bronhouders Geert zelf inhuren als ze ondersteuning nodig hebben.

Directie

Nu het bureau wordt afgebouwd, komt ook de positie van Jan Bruijn te vervallen. Hij is tot 1 juli nog in dienst bij het SVB-BGT voor de helft van zijn tijd. In de andere helft van zijn tijd, is hij als zelfstandig adviseur en interimmanager binnen het geo- en IT-werkveld werkzaam.  Op dit moment werkt hij voor Geonovum aan een investeringsvoorstel voor een Nationale Digital Twin.

Er zijn nog twee belangrijke zaken waar het eerste half jaar aan wordt gewerkt door het bureau SVB-BGT:

  1. De upgrade van Bravo: functioneel beheer is bezig met een groot onderhoud aan Bravo. Elders in de nieuwsbrief lees je daar meer over.
  2. Het voorbereiden van de overgang naar het Kadaster en het feitelijk afbouwen van alle werkzaamheden van het Bureau SVB-BGT. Tegelijkertijd zal het Bronhoudersoverleg de plaats innemen van de directie en eindverantwoordelijk worden voor het reilen en zeilen van de stichting SVB-BGT en de community.

Al met al een uitgebreid bericht vanwege alle veranderingen binnen het SVB-BGT, zowel voor de mensen als ook voor de manier waarop jullie als bronhouders worden ondersteund. We gaan ervoor om de werkzaamheden zo goed mogelijk over te dragen, zonder dat dat ten koste gaat van onze dienstverlening. Daarbij houden we je zo goed mogelijk op de hoogte van alle veranderingen. Mocht je daarover vragen hebben, schroom dan niet om die te stellen en ons te benaderen.

Jan Bruijn

Directeur SVB-BGT