KWALITEITSINDICATOREN


Onderstaande cijfers zullen in de loop van februari worden vernieuwd. Ook zullen zij dan opnieuw worden geordend.

Bij de volgende kwaliteitsindicatoren is weergegeven in welke mate in de maand voorafgaand aan de peildatum landelijk gezien (gemeten over het totaal aantal terugmeldingen) is voldaan aan de gestelde norm:

 

1/10/2021 1/1/20221/4/20221/7/20221/10/20221/11/20221/12/2022
1Terugmeldingen binnen 5 werkdagen in behandeling genomen96,7%94,9%98,4%93,49%97,30%96,75%97,42%
2Terugmeldingen binnen 18 maanden na indiening afgehandeld85,5%87,6%88,0%90,63%92,77%95,48%93,85%

 

Vanaf januari 2022 geven we hieronder weer in welke mate landelijk gezien (gemeten over het totaal aantal objecten van het betreffende soort) is voldaan aan de gestelde norm. Een markering met een sterretje betekent dat de cijfers vertekend worden door een specifieke situatie of zijn berekend op basis van benaderde totaalaantallen. De tussen haakjes geplaatste getallen zijn het absolute aantal afwijkingen van de norm, omdat voor deze periode geen totaalaantallen beschikbaar zijn en er dus geen percentage berekend kon worden.

 

1/1/20211/10/20211/1/20221/4/20221/7/20221/10/20221/11/20221/12/2022
3Panden in BGT met geldige verwijzing naar BAG pand(72991)(115105)99,15% 99,15%99,09%99,17%99,15%99,13%
4Schrijfwijze openbare ruimte in BGT komt overeen met BAG(344)(173)99,95%99,96%99,96%99,98%99,98%99,98%
5Openbare ruimte labels in BGT met geldige verwijzing naar BAG openbare ruimte(2402)(1199)99,64%99,67%99,70%99,74%99,75%99,76%
6Type openbare ruimte in BGT komt overeen met BAG(296)(144)99,96%99,98%99,98%99,99%99,99%99,99%
7Objecten van de bronhouder gelegen binnen het eigen bronhoudergebied(92857)(23851)99.93%99,99%99,99%99,99%99,99%99,99%
8Bossen opgenomen volgens de aangescherpte classificatieregels(10230)(8233)(5645)99,20%*99,42%*99,98%*99,98%*100,00%*
9Duikers met een juiste waarde voor relatieve hoogte(1633)(1243)(635)99,94%*99,96%*99,92%*99,92%*99,97%*
10Tunneldelen met een juiste waarde voor relatieve hoogte(7)(0)(0)100,00%*100,00%*100,00%*100,00%*100,00%*
11Grote particuliere terreinen met voorgeschreven wegen afzonderlijk opgenomen(1757)(1144)(838)77,04%*99,99%*100,00%*100,00%*100,00%*
12Scheidingen met een geldige waarde voor typering(17666)(8266)(2234)99,99%*100,00%*100,00%*100,00%*100,00%*
13Openbare ruimte labels in BGT met unieke verwijzing naar BAG openbare ruimte(4885)99,33%*98,63%*99,09%*99,58%*99,60%*
14Windturbines opgenomen zoals bekend in BGT en BRT(410)(430)(327)88,48%*83,55%*88,64%*86,88%*89,55%*