Gezocht aanspreekpunten en samenroepers!

Voor de samenwerking binnen de BGT community staan de regio’s centraal. Om deze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen is afgesproken dat iedere regio beschikt over een samenroeper en aanspreekpunt.

In de basis zijn het twee rollen die natuurlijk prima door een iemand uitgevoerd kunnen worden, maar ook verdeeld (samen doen is soms makkelijker).

De samenroeper is degene in de regio die de bijeenkomsten organiseert (kan door een beroep te doen op anderen, laagdrempelig: kan ook digitaal). Degene die het regelt.

Het aanspreekpunt is degene met een meer inhoudelijke rol. Fungeert als vraagbaak en kan dingen signaleren. In de regio kan men zich bij deze persoon melden. Niet dat die alle vragen moet beantwoorden of er eigenaar van wordt, maar wel degene die zorgt dat de vragensteller verder kan.

Voor de meeste regio’s is dit ingeregeld en het overzicht is als kaartje en in tabel beschikbaar.

Voor de regio’s Veluwe, Utrecht, Noord-Holland-Zuid – ’t Gooi en Haaglanden is de rol van samenroeper en/of aanspreekpunt nog niet ingevuld. Zie website pagina community regio’s

Wil jij een steentje bijdrage aan de samenwerking in je regio meld je dan aan bij het secretariaat SVB-BGT. Als je hierover vragen hebt kun je het natuurlijk ook bespreken met een van de BO-leden of secretariaat tijdens de SVB-BGT contactdagen.