HET BESTUUR


Het bestuur van het SVB-BGT bestaat uit vertegenwoordigers van alle typen bronhouders en heeft een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur verricht de taken die nodig zijn richting het doel van de stichting. Dit houdt in dat de bestuursleden actief bezig zijn met het vaststellen van jaar- en meerjarenbeleidsplannen. Daarnaast beheert het bestuur de financiën en de besteding daarvan in een jaarlijkse begroting.

Geplande vergaderdata in 2022:

21 april

17 november

9209 Jos Verdoold
Jos Verdoold

Voorzitter

John Verheijen,RVB, foto Arenda Oomen, september 2016
John Verheijen

Penningmeester / Defensie

bertnieuwenhuizen
Bert Nieuwenhuizen

RWS

©Foto: Hoge Noorden / Jeroen Horsthuis
info@hogenoorden.nl               
©Foto: Hoge Noorden / Jeroen Horsthuis
info@hogenoorden.nl               15-09-2008
leeuwarden
cjib
Marjan Bakker
©Foto: Hoge Noorden / Jeroen Horsthuis
info@hogenoorden.nl
Marjan Bakker

RVO

Bgm Looijen
Han Looijen

VNG

CJNederlof
Christ-Jan Nederlof

ProRail

Silvia van der Meij

Provincies