Terugblik SVB-BGT contactmiddag

12 okt 2023

SVB-BGT CONTACTMIDDAGEN 2023

We kijken terug op 3 mooie dagen in Assen, Utrecht en Den Bosch met alles bij elkaar zo’n <300> bezoekers. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Algemene zaken rond SVB-BGT (door vertegenwoordigers van het Bronhoudersoverleg), Het belang van terugmeldingen (door Kadaster), de resultaten van T3D: 3D BGT (door gemeente Rotterdam en VNG) en Landschapselementen en bufferstroken (door RVO).

Het allerbelangrijkste van de middag was natuurlijk de gelegenheid voor alle betrokkenen bij de BGT om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Daar werd dan ook goed gebruik van gemaakt!  De verschillende presentaties zijn terug te vinden via onderstaande links.

SVB-BGT-contactmiddag 2023 – Opening voorzitter en dagvoorzitter

SVB-BGT-contactmiddag 2023 – Belang van terugmeldingen – Kadaster – Frank Krijgsman

SVB-BGT-contactmiddag 2023 – Naar een 3D en de resultaten van T3D – VNG en Gemeente Rotterdam – Gerlof de Haan, Christian Wisse en Corné Helmons

SVB-BGT-contactmiddag 2023 – Landschapselementen, waterlopen en bufferstroken – RVO – Kevin van Dijk, Dewy de Graaf en Jan Koers