Definitieve aantallen kwaliteitsverbetering Landschapselementen

18 mei 2022

Het definitieve aantal foutvlakken per bronhouder is bekend! RVO heeft alle analyses uitgevoerd, waardoor het complete pakket met verbeteringen nu inzichtelijk is.
In de Excel-lijst “Definitieve_aantallen_Landschapselementen” kunt u de betreffende aantallen inzien.

Verwerking foutvlakken
Op 21 april heeft u een Survalyzer enquête ontvangen. Hierin stelden we de vraag of u kiest voor het zelf verwerken van foutvlakken of verwerking door RVO.
RVO hecht er waarde aan dat u als bronhouder zelf een keuze maakt.

Heeft u een keuze doorgegeven via Survalyzer of e-mail?
Controleer dan nog eens of u bij uw keuze blijft. Wilt u uw keuze toch wijzigen? Stuur dan een email naar BGTleveringen@rvo.nl, wij passen het antwoord voor u aan.

Heeft u nog geen keuze doorgegeven?
Vul dan vóór 20 mei de Survalyzer enquête in: https://rvo.survalyzer.eu/BronhoudersOverLandschapselementen. Bij geen reactie, gaat RVO uit van optie 3: RVO voert de verbeteringen door.

Voor meer informatie?
Zie nieuwbericht van 28 april en van 20 april.