Registratie landschapselementen – kwaliteitsverbetering – inzicht in aantallen

28 apr 2022

Graag geven wij u een update over het aantal kwaliteitsverbeteringen van landschapselementen, dat voor u te verwachten is.

Op dit moment legt RVO nog de laatste hand aan de analyse van de BGT objecten, waarop “geen hout” gevonden wordt, waar dat wel te verwachten is. Dat is de laatste stap, waarmee RVO op 16 mei de definitieve kwaliteitsverbeteringen beschikbaar heeft. De definitieve aantallen zijn daarom nu nog niet inzichtelijk.

Om u en RVO zoveel mogelijk tijd te geven in het verwerken van de verbeteringen, is aan u gevraagd een inschatting te maken: “Tot hoeveel verbeteringen wilt u zelf in de BGT doorvoeren, of laat u het liever aan RVO?”

In reactie daarop krijgt het RVO veel vragen over de aantallen. Er is een behoefte om inzicht te krijgen over de hoeveelheid werkvoorraad dat RVO al voor u heeft voorbereid.

Hoewel deze cijfers voorlopig zijn, geven veel bronhouders aan dit als een waardevol gegeven te zien.

Graag geven wij gehoor aan dit verzoek, om u zo te helpen in uw besluitvorming.

In bestand Landschapselementen_kwaliteitsslag_minimale_aantallen_26402022 kunt u in de huidige lijst het aantal te muteren objecten inzien. U kunt hiermee een inschatting maken hoeveel landschapselementen minimaal gemuteerd moeten worden. U moet wel rekening houden met het aantal BGT objecten, waarop “geen hout” gevonden is. Deze “geen hout” objecten komen er in de definitieve lijst er nog bij.

Op 18-5-2022, voordat de enquête sluit, controleert u nogmaals de definitieve lijst met aantallen.

Blijft u bij uw keuze? Dan hoeft u niks meer te doen!

Is het (dan) toch teveel? Stuur dan een mail naar BGTleveringen@rvo.nl, zodat wij handmatig uw keuze kunnen aanpassen.

Wij hopen alle bronhouders op deze manier beter te helpen bij het maken van hun keuze.