Schrijf je in voor de SVB-BGT contactmiddag 2022!

Eindelijk, het kan weer, fysieke BGT contactmiddagen. In het najaar staan er drie op de planning. BGT-beheerders, experts, operators en…

Lees meer

Sprintreview Bestuurlijke gebieden

Op 26 juli (en 23 augustus en 20 september) staat er weer een sprintreview gepland over het werk aan een…

Lees meer

Ontwikkelingen project SVB2BGT

Bericht van het Kadaster Het beheer van BRAVO is op 1 juli 2021 overgedragen aan het Kadaster. Het Project SVB2BGT…

Lees meer

Afronding traject IMGeo 2.2

Het Tactisch Overleg BAG/BGT heeft positief geadviseerd over het voorstel van SVB-BGT over de afronding van het IMGeo 2.2 traject….

Lees meer

Ontmoet elkaar tijdens de fysieke SVB-BGT contactmiddagen: de datums voor het najaar zijn bekend!

Eindelijk, het kan weer, fysieke BGT contactmiddagen. In het najaar staan er drie op de planning. BGT-beheerders, experts, operators en…

Lees meer

5 juli – werkbijeenkomst Landschapselementen in de BGT

Op 5 juli organiseert Geonovum een verkennende bijeenkomst over de afbakening van landschapselementen in de BGT. Bij deze sessie zijn…

Lees meer

Kwaliteitsrapportages BGT (Tableau)

Bericht van het Kadaster • Publicatie van de cijfers over de maand mei Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, kwamen de…

Lees meer

Volgende fase verbetering Landschapselementen

Het RVO heeft een update van de stand van zaken beschreven. Met daarin de verdeling van gemaakte keuzes, de ingenieursbureaus…

Lees meer

Terugkoppeling themawebinar BGT kwaliteitsprioriteiten

Op dinsdag 24 mei organiseerden SVB-BGT en het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) samen het themawebinar BGT kwaliteitsprioriteiten. In haar aftrap stond…

Lees meer

Definitieve aantallen kwaliteitsverbetering Landschapselementen

Het definitieve aantal foutvlakken per bronhouder is bekend! RVO heeft alle analyses uitgevoerd, waardoor het complete pakket met verbeteringen nu…

Lees meer