Functie ‘Uitzonderingen’ voor rapportage Zwerfobjecten

Bericht van het Kadaster Het is nu ook mogelijk om voor de rapportage ‘Zwerfobjecten’ een specifieke bevinding te markeren als…

Lees meer

Onjuiste machtigingsgegevens binnen abonnementsbestanden & verkeerd gebruik bronhouderscode in GUID door marktpartijen

Bericht van het Kadaster Het is gebleken dat dataleveranciers niet altijd correct gebruik maken van de bronhoudercode van de machtigende…

Lees meer

Stand van zaken filtering en opschoning plaatsbepalingspunten

Bericht van het Kadaster Met versie IMGEO 2.2 is de eis gesteld alleen plaatsbepalingspunten (PBP’s) op te nemen in de…

Lees meer

Voorbereiding op rechtstreeks leveren aan LV BGT

Bericht van het Kadaster Het Kadaster neemt de ketenfunctionaliteit van BRAVO over in de LV BGT. Hierdoor kunnen bronhouders en dataleveranciers…

Lees meer

Pilot tussen LNV en OOB – Verwerking landschapselementen in de BGT van start

Bericht van RVO LNV heeft vanaf 2023 de verantwoordelijkheid om landschapselementen op of grenzend binnen 5 meter van landbouw in…

Lees meer

Terugmeldingen beheren met nieuwe applicatie en API

Bericht van het Kadaster Vanaf 15 februari is voor bronhouders van de BAG en BGT een nieuwe Terugmeldbeheerapplicatie en een…

Lees meer

Verzending e-mails vanuit BRAVO

Bericht van het Kadaster Zoals wellicht bekend treden er sinds enige tijd problemen op met de verzending van e-mails door…

Lees meer

Bericht van de voorzitter van het Bronhoudersoverleg

Beste BGT-bronhouders, Na een turbulent 2021 waarin er veel veranderde rond de organisatie van de BGT, staat ons een jaar…

Lees meer

Kadaster stopt met Mutatiemeldsysteem (MMS)

Bericht van het Kadaster Het nieuwsbericht over het stopzetten van MMS is nu volledig beschikbaar inclusief instructies voor het maken…

Lees meer

Vernieuwde BGT viewservices

Na het doorlopen van een extern testtraject lanceren Kadaster en PDOK met veel plezier de vernieuwde BGT viewservices. Deze services…

Lees meer