Machtigingenproblematiek terugmeldingen in relatie tot ENSIA

04 mrt 2022

Wij krijgen van bronhouders vragen over het in onderzoek zetten van terugmeldingen in combinatie met de ENSIA-kwaliteitseisen. Door de machtigingenproblematiek lukt het sommige bronhouders niet om op tijd de terugmeldingen op te pakken. Hoe moet ik daarmee omgaan?

Wij snappen dat u in deze maanden wellicht de terugmeldingen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen in behandeling kunt nemen. We hebben daarom contact opgenomen met de toezichthouder, die over de ENSIA gaat. En hebben hem de problematiek voorgelegd. De toezichthouder zal met centrale communicatie komen op dit onderwerp.

Duidelijk is dat wanneer u niet kunt voldoen aan de eisen vanwege het niet juist functioneren van voorzieningen, u ook niet gehouden kan én zal worden aan het voldoen aan de gestelde eisen. Gedacht wordt aan het niet meenemen van de scores over de maanden februari en wellicht ook maart. Dit gaat dan alleen over de kwaliteitseis “1. Terugmeldingen worden op tijd in behandeling genomen”. Wel zal het Kadaster de werkelijke cijfers in het dashboard publiceren.

Bijgaand nieuwsbericht publiceerden we hier al over.