Wijzigingen organisatie BGT

04 jun 2021

Beste bronhouders,

Middels dit bericht willen we jullie, in navolging op eerdere berichten, nogmaals informeren over de wijzigingen die dit jaar plaats hebben in de organisatie van de BGT.

Per 1 juli 2021 is het bureau SVB-BGT afgebouwd. Een aantal taken voor de bronhouders die eerst bij de regisseurs en bij het bureau lagen, zijn naar het Bronhoudersoverleg, het Operationeel Overleg Bronhouders en de Samenroepers en Aanspreekpunten in de regio gegaan.
Hierbij staat de BGT community in de regio centraal. De regionale invulling met behulp van samenroepers en aanspreekpunten wordt op dit moment verder vorm gegeven.
Het Bronhoudersoverleg is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting SVB-BGT en de community.

De secretariaatstaken voor de bronhouders zijn overgenomen door VNG en voor vragen vanuit bronhouders over de BGT kun je terecht bij secretariaat@svb-bgt.nl.

Per 1 januari is het kwaliteitsmanagement overgedragen aan het Kadaster. Het bronhoudersoverleg is nog in gesprek met BZK over de precieze rolverdeling rond toezicht en handhaving op kwaliteit van de BGT.

Per 1 juli zal het beheer van Bravo overgenomen worden door het Kadaster, evenals de helpdesk en het functioneel beheer. Voor ICT vragen kun je terecht bij bgt@kadaster.nl.
Tot 1 juli wordt gewerkt aan de upgrade van Bravo.

We gaan ervoor zorgen om de overgang van de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Daarbij houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte van alle veranderingen. Abonneer je daarom op de SVB-BGT Nieuwsbrief!
Mocht je daarover vragen hebben, schroom dan niet om die te stellen en ons te benaderen via secretariaat@svb-bgt.nl.

Met vriendelijke groet,

Heidi van der Vloet, voorzitter bronhoudersoverleg
Kees Brondijk, voorzitter operationeel overleg bronhouders