5 juli – werkbijeenkomst Landschapselementen in de BGT

30 jun 2022

Op 5 juli organiseert Geonovum een verkennende bijeenkomst over de afbakening van landschapselementen in de BGT. Bij deze sessie zijn bronhouders en gebruikers van harte welkom om hun ervaringen voor het afbakenen en gebruik van landschapselementen te bespreken. Aanmelden kan via imgeo@geonovum.nl.

Aanleiding is de behoefte van RVO om de kwaliteit van landschapselementen in de BGT te verbeteren. Dit in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) waarbij agrarisch ondernemers subsidie kunnen aanvragen op het beheer en behoud van agrarische landschapselementen.

RVO ervaart dat landschapselementen in de BGT zoals houtwal, loofbos en bosplantsoen niet-uniform zijn afgebakend, wat voor RVO een probleem is bij de beoordeling van subsidie-aanvragen op landschapselementen van agrarisch ondernemers.

Voor meer informatie zie agenda item op website Geonovum.