Waarom een Machtigingenmodule? Twee casussen  

06 feb 2020

 

Al eerder kondigden wij het aan: de komst van de Machtigingenmodule. Sinds het gebruik van het automatisch berichtenverkeer (ABV) in BRAVO bestaat de wens om meerdere partijen per bronhouder mutaties via ABV aan te laten leveren. In de Machtigingenmodule kunnen bronhouders ontzorgende marktpartijen machtigen om namens hen mutaties aan te leveren via ABV. Zowel de bronhouder als de ontzorgende marktpartij kunnen hun eigen gecertificeerde berichtenkanaal gebruiken om aanleveringen voor die bronhouder te doen (= parallel berichtenverkeer). De Machtigingenmodule maakt het bovendien mogelijk dat ontzorgende partijen hun eigen abonnementen via hun ABV-kanaal kunnen gaan afnemen. In dit artikel twee casussen die het belang van de module illustreren.

Door: André Boom en Naomi Himmelreich

 

Waarom heb ik er als bronhouder profijt van?

Geen files meer!

Ik kan nu één of meer ontzorgende marktpartijen inschakelen die voor mij gedurende een bepaalde periode mutaties kunnen doen via het automatisch berichtenverkeer terwijl ik ondertussen ook zelf kan blijven muteren via mijn eigen berichtenkoppeling. We zitten elkaar dus niet meer in de weg, want de digitale snelweg naar het SVB-BGT heeft meerdere parallelle rijstroken gekregen.

Ik heb volledige controle

Want mocht ik onverhoopt merken dat een marktpartij mijn machtiging op een verkeerde manier gebruikt, dan kan ik met één druk op de knop die machtiging intrekken. Als die marktpartij dan toch nog namens mij probeert aan te leveren dan zullen die leveringen door SVB-BGT worden tegengehouden.

Ik heb duidelijk overzicht

De Machtigingenmodule biedt mij een mooi overzicht van de machtigingen die ik heb uitstaan, zodat ik in een oogopslag kan zien wie er mij ontzorgt en wanneer.

 

Waarom heb ik er als leverancier profijt van?

Mijn eigen automatisch berichtenverkeer

Ik kan mijn eigen automatisch berichtenverkeer gebruiken als ik voor bronhouders werk, ongeacht hoeveel dat er zijn en ongeacht of zij zelf ook in de tussentijd blijven aanleveren via automatisch berichtenverkeer

Mijn eigen abonnement op bijwerkingsbestanden

Ik kan abonnementen bestellen die bijwerkingsbestanden aanleveren via mijn eigen berichtenkanaal. Daardoor hoef ik de bronhouders die ik ontzorg niet steeds te vragen of zij mij de door mij benodigde bijwerkingsbestanden vanuit hun eigen abonnement doen toekomen.

 

Meer casussen komen binnenkort online. Heb je nu al vragen hierover? Stuur een mail naar info@svb-bgt.nl.