Vraagstuk bronhouders: externe ontzorgers wel of niet machtigen via de machtigingenmodule?

05 okt 2020

 

Sinds 1 september kunnen bronhouders ontzorgende organisaties via de machtigingenmodule machtigen om namens hen aan te leveren, abonnementen te bestellen of vooraankondigingen te doen. Inmiddels hebben we een aantal vraagstukken van bronhouders langs zien komen, waarin bronhouders verschillende keuzes kunnen maken. Deze vragen beantwoorden we in dit artikel.

ZZP’ers als gemachtigde partij

Er zijn bronhouders die werken met éénmansbedrijven (ZZP’ers) die als externe ingehuurd worden. Als deze ZZP’ers opereren uit hoofde van hun eigen bedrijf, dan moet de bronhouder hun bedrijf machtigen via de machtigingenmodule. Om gemachtigd te worden, moet de ZZP’er zijn eigen bedrijf als organisatie in BRAVO opvoeren. Hiervoor doorloop je de intake-procedure bij het SVB-BGT.

ZZP’er als inhuurkracht bij de bronhouder

Deze ZZP’ers kunnen ook ingezet worden als inhuurkracht vanuit uw organisatie. In dat geval kunt u er voor kiezen om deze ZZP’er niet te machtigen via de machtigingenmodule, maar een medewerkers-account in Bravo aan te vragen voor deze persoon. Het gevolg is dat u in het Bravo-portaal niet kunt zien dat een levering door de ZZP’er is aangeboden of een abonnement is aangevraagd. In Bravo bent u in dit geval namelijk zelf de ‘aanbieder’, omdat de ZZP’er als medewerker van uw organisatie in Bravo geregistreerd staat. Bedenk daarbij ook dat u in Bravo alleen nog de naam van de organisatie van de ‘Aanbieder’ ziet en niet de naam van de medewerker die de levering heeft opgevoerd.

Handmatige of automatische downloads

Bij de keuze die u maakt, speelt ook een rol of de ontzorgende organisatie via een eigen automatisch berichtenkanaal gaat aanleveren en afnemen, of via handmatige uploads/downloads vanuit het Bravo-portaal.

  • Wanneer de ontzorgende organisatie/ ZZP’er handmatig aanlevert c.q. afneemt zijn beide opties mogelijk, de keuze is aan u: machtigen via de machtigingenmodule of een medewerkers-account voor de ontzorger aanvragen.
  • Wanneer de ontzorgende organisatie/ ZZP’er via een eigen berichtenkanaal automatisch wil aanbieden is altijd een machtiging via de machtigingenmodule nodig!

Meer weten over de Machtigingenmodule?

Ga naar www.svb-bgt.nl/machtigingenmodule