Onjuiste machtigingsgegevens binnen abonnementsbestanden & verkeerd gebruik bronhouderscode in GUID door marktpartijen

21 feb 2022

Bericht van het Kadaster

Het is gebleken dat dataleveranciers niet altijd correct gebruik maken van de bronhoudercode van de machtigende bronhouder. Het gaat om bedrijven die gemachtigd zijn (via de machtigingsmodule) om namens een bronhouder mutatieleveringen te doen. Het gaat om de onderstaande situaties:

1. Wanneer een dataleverancier een machtiging gebruikt om namens een bronhouder een mutatielevering te doen, wordt verwacht dat deze in de bestandsidentificatie van het aangeleverde mutatiebestand (xml-tag ) vóór de punt de BGT bronhoudercode vermeldt van de bronhouder namens wie de mutatielevering wordt gedaan.
Dit is belangrijk omdat BRAVO deze identificatie één op één overneemt in het abonnementsbestand dat naar aanleiding van deze aanlevering aangemaakt wordt in alle geraakte abonnnementen. Bij sommige bronhouders kan verwarring ontstaan bij het inlezen van een abonnementsbestand in hun werkvoorraad wanneer de bestandsidentificatie niet de code van de ‘verantwoordelijke bronhouder’ bevat.
Wij willen de bronhouders daarom vragen om de door hun gemachtigde dataleveranciers te wijzen op een juiste invulling van de bronhoudercode in de identificatietag van de door hen aangeboden mutatieleveringen. Dit moet de bronhoudercode zijn van de bronhouder namens wie de mutatielevering wordt gedaan.

2. Wanneer een dataleverancier een machtiging gebruikt om namens een bronhouder een mutatielevering te doen, wordt soms een verkeerde bronhouderscode in de GUID (lokaalID) van nieuw toe te voegen BGT objecten vermeld. Dit hoort altijd de GUID van de bronhouder te zijn namens wie de dataleverancier aanlevert.
Wij willen de bronhouders daarom vragen om de door hun gemachtigde dataleveranciers er op te wijzen dat zij in de GUID (lokaalID) van nieuw aangeleverde BGT-objecten vóór de punt altijd de bronhoudercode vermelden van de bronhouder namens wie de mutatielevering wordt gedaan.