Veel gestelde vragen over ‘de vooraankondiging’

12 nov 2019

De vooraankondiging: waar dient het ook alweer toe?

Elke bronhouder kan altijd eigen en aanliggende objecten muteren. In de BGT-keten werd namelijk ooit besloten om geen slot te zetten op objecten. Ook is het officieel niet nodig een melding aan de desbetreffende aanliggende bronhouder te maken van een gemuteerd object.

Hoewel het officieel niet nodig is, is het zeker wel handig om andere bronhouders te informeren wanneer je in een bepaald gebied intensiever aan de slag wil. Met behulp van een vooraankondiging kunnen bronhouders aangeven dat mutaties worden aangeleverd in een bepaald gebied, binnen een bepaalde termijn.

Wanneer is een vooraankondiging handig?

Aangezien geen eisen zijn gesteld aan het melden van mutaties, ontstaat soms enige onduidelijkheid over een vooraankondiging.

Daarom nog eens op een rijtje wanneer een vooraankondiging handig is:

  • Je gaat intensief en projectmatig aan de slag;
  • Je gaat in een gedefinieerd gebied aan de slag;
  • Je gaat binnen een bepaalde tijd aan de slag.

Wat wordt van een bronhouder verwacht?

  • Het geven van een zo concreet mogelijke omschrijving van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Je kunt hierbij zelfs aangeven om welk type objecten het zal gaan; bv. alleen waterobjecten. Het is zeer wenselijk om een contactpersoon met mailadres, voor mogelijke vragen, te vermelden;
  • Het zo klein mogelijk maken van het gebied zonder teveel detail (de polygoon), zodat de andere bronhouder weet waar hij/zij extra moet opletten;
  • Het aangeven van een zo kort mogelijke, maar reële termijn waarin mutaties plaatsvinden, zodat de ander er zo kort mogelijk ‘last’ van heeft. Wij denken daarbij aan maximaal 10 werkdagen;

Veel gestelde vraag:

Betekent een vooraankondiging dat je ten tijden van zo’n vooraankondiging als bronhouder zelf geen mutatie meer kan doorvoeren?

Nee. Het betekent wél dat de andere bronhouder daar intensief aan de slag is en dat je extra rekening moet houden met mutaties doorvoeren. Let op: Zorg ervoor dat je altijd gesynchroniseerd bent met de Landelijke Voorziening wanneer je een mutatie verstuurt.

Nog meer vragen?

Neem dan contact op met je regisseur!