Update op de voortgang van SVB2BGT

07 dec 2022

Bericht van het Kadaster

Het project SVB2BGT, de ontwikkeling van de vervanger van BRAVO, heeft de specificatiefase grotendeels achter de rug. De eerste delen van het Portaal en de Back-End zijn op dit moment gebouwd.

Ook is in de afgelopen periode de splitter getest, waarmee de door BRAVO ontvangen stroom mutaties ten behoeve van testdoeleinden wordt gedupliceerd. In de aankomende maanden wordt het Portaal verder afgebouwd en concentreren we ons op de planning van de eerste ketentesten.

Er zijn drie mooie en succesvolle presentaties gegeven op de SVB-BGT contactmiddagen.  Daarnaast is er tijdens een DiS Online sessie ook een clickable demo verzorgd van de schermen van het Portaal.

De vragen die hier naar voren kwamen waren onder andere :

“Wat is het grootste risico van het project?”

  • Het grootste risico is het op tijd opleveren van de omgeving vóór 1 juli 2023. Op dit moment zijn er extra ontwikkelaars aangeschakeld om het tempo van de bouw op te voeren.
  • De door bronhouders aan BRAVO aangeboden mutatiestroom wordt via een splitter naar een testomgeving bij het Kadaster gedupliceerd. Dit zorgt voor de mitigatie van mogelijke issues in het Automatisch Berichten Verkeer.

“Wat is de maximale afmeting van een levering en welke mogelijkheden zijn er om dit te vergroten?”

  • De maximale afmeting van een aanlevering is en blijft 50MB. Het frequent aanleveren van kleine BGT-mutaties zorgt er voor dat de verwerking zonder performance issues verloopt en levert de minste kans op fouten in de aanlevering op.

“Worden de bestaande kanalen, abonnementen, machtigingen en vooraankondigingen overgenomen uit BRAVO?

  • De meta gegevens zoals kanalen, abonnementen, machtigingen en vooraankondigingen worden tijdens de migratie overgenomen vanuit BRAVO.

“Worden de bronhouders en ICT leveranciers overgenomen uit BRAVO?”

  • Zowel de bronhouders, dataleveranciers en ICT Leveranciers (Brokers en Software Leveranciers) dienen binnen MijnKadaster bekend te zijn/worden gemaakt. Voor de meeste partijen zal dit al het geval zijn. Nadere informatie hierover volgt.

 

Voor meer achtergrond van de vragen zie de FAQ lijst op de website