Update ontwikkelingen Terugmeldsysteem (TMS) en uitfaseren Mutatiemeldingensysteem (MMS)

13 dec 2021

Bericht van het Kadaster

Er wordt hard gewerkt om het terugmeldsysteem (TMS) te vernieuwen, zodat het mutatiemeldsysteem (MMS) uitgefaseerd kan worden. Zo komt er een nieuwe beheerapplicatie om terugmeldingen te beheren voor BGT-bronhouders, zoals de BAG en BRT bronhouders ook gebruiken. Daarnaast lanceren we een API waarmee (softwareleveranciers van) bronhouders ook eigen applicaties en systemen kunnen gebruiken om terugmeldingen in te lezen en af te handelen.  We brengen hiermee het terugmeldlandschap in lijn met de andere geobasisregistraties in het kader van de DiS-Geo.

Tijdens de DiS-online BGT-ketendemo van 7 december 2021 is meer verteld over de bronhouder API en is de nieuwe beheerapplicatie gedemonstreerd. De eerste documentatie over de Terugmelding Bronhouder API is al beschikbaar via het Geoforum ( https://geoforum.nl/t/ontwikkeling-terugmelding-api-voor-bronhouders/6305/4). Binnenkort start het testtraject met softwareleveranciers. Wil je hieraan meedoen? Stuur dan een mailtje naar terugmeldingapi@kadaster.nl

Planning

Het Kadaster implementeert de nieuwe beheerapplicatie en de Bronhouder API medio februari 2022. Het MMS gaat op dat moment uit; beide systemen kunnen niet naast elkaar bestaan.

Verwacht wordt dat de door bronhouders gevraagde extra functionaliteit voor het afhandelen van terugmeldingen namens andere bronhouders direct beschikbaar komt. Functionaliteit voor het in bulk afhandelen van terugmeldingen zal op een later moment in 2022 worden geïmplementeerd.

Het Kadaster adviseert bronhouders om het gebruik van het MMS voor eigen meldingen en werkvoorraadbeheer af te bouwen en om desgewenst gegevens voor later gebruik te exporteren. Voor de reguliere terugmeldingen is dat uiteraard niet nodig; deze worden bij de implementatie overgenomen.