Update project Landschapselementen.

08 sep 2022

Bericht van RVO

 

Met nog drie weken op de teller tot het verstrijken van de deadline van 1 oktober, leek het ons een mooi moment voor een tussentijdse update.

Na het verhelpen van de nodige technische issues in goede samenwerking met onze technische dienst en door het proactief aanbieden van werkinstructies, shape-files, is het project inmiddels goed op stoom gekomen en ligt iedereen mooi op schema.

Uit een recent afgenomen enquête onder bronhouders die ervoor hebben gekozen om de uitvoering zelf te doen is naar voren gekomen dat slechts 15% van de respondenten nog niet is gestart.

Slechts één gemeente geeft aan heeft de deadline niet te gaan halen. De overige 85% (ca. 60 bronhouders) geeft aan al klaar te zijn of zonder problemen de deadline te gaan halen. In totaal heeft 40% de werkzaamheden helemaal afgerond.

Voor de vier marktpartijen geldt dat zij alle vier meer of minder in de afrondende fase verkeren.

Onze collega’s hebben hard gewerkt om de kwaliteit van de leveringen continu in beeld te brengen.

Gelukkig kunnen we constateren dat door hun inspanning en de feedback richting de marktpartijen de leercurve snel heeft doen stijgen.

Op dit moment is de kwaliteit van de leveringen van landschapselementen van alle partijen tezamen een nette 85%.

Het ligt niet in lijn der verwachting dat in de laatste weken dit percentage zal dalen.

 

In de nabije toekomst (eind oktober – begin november) zal RVO bij monde van Karst Vaartjes en Martijn Pellegrom een webinar organiseren, waarbij door iedereen teruggeblikt wordt op het project landschapselementen. Zodra datum, tijdstip bekend zijn, zal dit inclusief de link naar het webinar gepubliceerd worden op deze website.