Uitzonderingen via Microsoft Forms

21 dec 2023

Uitzonderingen worden sinds kort via een Microsoft Form opgevoerd in plaats van een Google-doc. Deze omzetting is gedaan op verzoek van een aantal bronhouders die geen toegang hadden tot het oude formulier. Bij het opvoeren van een uitzondering moet een korte reden worden aangegeven. Er vindt momenteel geen controle plaats of de uitzondering of de reden terecht is. Bij de omzetting is wel steekproefsgewijs kort naar de reden van uitzondering gekeken. Wij denken dat bij een aantal uitzonderingen de aangegeven reden niet geldig is. Daarom het nadrukkelijke verzoek om niet te gemakkelijk een uitzondering aan te geven, maar alleen als er een echte reden toe is. Het is ook niet de bedoeling om meerdere objecten tegelijk als uitzondering te markeren zodat uw lijst op nul bevindingen uitkomt.