Uitzonderingen op indicator Zwerfobjecten

12 okt 2023

Bericht van het Kadaster

Wij krijgen regelmatig vragen over het afdoen van zwerfobjecten. Eén van die vragen gaat er over dat geen uitzonderingen kunnen worden aangegeven. Dit is echter wel het geval. In het Kwaliteitsdashboard BGT kun je een uitzondering aangeven op de indicator ‘Zwerfobjecten’. Deze mogelijkheid is ingebouwd omdat er soms tussen bronhouders afspraken zijn gemaakt dat een object door een andere bronhouder wordt beheerd.

Zwerfobjecten zijn objecten die buiten het eigen bronhoudergebied liggen. Daardoor is het voor een bronhouder soms moeilijk om ze aan te passen. De uitzonderingsmogelijkheid is hiervoor echter niet bedoeld. Voor dit soort situaties hebben we de indicator ‘Zwerfobjecten_omgekeerd’. In die indicator staan dezelfde objecten gerapporteerd maar dan in de lijst van collega bronhouder. Die bronhouder heeft ze dus ook in beeld en kan deze objecten dan voor jou aanpassen. Er kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden op de indicator ‘Zwerfobjecten_omgekeerd’ omdat het aan de bronhouder van het object is om aan te geven dat een object uitgezonderd kan worden.

Wanneer een bronhouder in het Kwaliteitsdashboard een uitzondering aangeeft zal dit object de volgende maand ook niet meer bij de indicator ‘Zwerfobjecten_omgekeerd’ getoond worden.