Uitfasering MMS

25 mrt 2021

Het MutatieMeldSysteem (MMS) zal, conform de in 2020 tussen BGT-bronhouders, SVB-BGT, BZK en Kadaster gemaakte afspraken, in de tweede helft van 2021 worden uitgefaseerd. Dit heeft met een aantal ontwikkelingen te maken. In de eerste plaats wil het Kadaster het beheren van terugmeldingen voor BAG, BGT en BRT gelijk trekken. Op dit moment hebben bronhouders van de BGT een uitzonderingspositie, vanwege het MMS. In het MMS kun je namelijk ook je eigen meldingen opvoeren en beheren via workflow tooling. Deze functionaliteit zal niet meer centraal worden ondersteund.

Twee vernieuwingen in de plaats

In plaats daarvan komen er twee vernieuwingen: een terugmeld beheerapplicatie voor terugmeldingen en een bronhouder API. Via de bronhouder API wordt het mogelijk om de terugmeldingen naar je eigen systeem toe te halen en te wijzigen, zodat je die in je eigen applicaties kunt beheren. Indien er behoefte is aan het opvoeren en beheren van eigen meldingen en workflow tooling, dan kan dit ook in de eigen applicatie worden toegevoegd.

Beheerapplicatie terugmeldingen

Voor de bronhouders die dat niet willen of niet nodig hebben, zal basisfunctionaliteit om terugmeldingen te beheren worden aangeboden. Via een terugmeld beheerapplicatie achter Mijn Kadaster is alle basisfunctionaliteit aanwezig om terugmeldingen te beheren om zo aan de wettelijke taken te voldoen. De basisfunctionaliteit is gelijk aan die in de beheerapplicatie die nu al door BAG bronhouders gebruikt wordt. Toegang tot deze applicatie wordt geregeld via MijnKadaster.

Bronhouder API

De afbouw van het MMS en de komst van de bronhouder API om terugmeldingen te beheren, gebeurt in nauw overleg met de softwareleveranciers. Zij kunnen op basis van de aangeboden API nieuwe innovatieve oplossingen bouwen. Via dezelfde API wordt het ook mogelijk om BAG-terugmeldingen te beheren. De nieuwe beheerapplicatie voor terugmeldingen wordt  in samenspraak met bronhouders getest. Wel zal deze terugmeld beheerapplicatie soberder zijn ten opzichte van de functionaliteit die het MMS biedt. Deze veranderingen worden in de tweede helft van dit jaar verwacht. Het MMS wordt pas uitgezet wanneer de nieuwe terugmeld applicatie toegankelijk is voor alle BGT-bronhouders.