Terugmelden BGT door het Kadaster

23 jan 2020

 

Huidige situatie

Het SVB-BGT ontvangt van bronhouders regelmatig signalen dat het Kadaster terugmeldingen op de BGT doet, waarbij aangegeven wordt dat de sitiatie in de BGT (geometrisch) niet correct is. Het Kadaster baseert zich op eigen gevoerde metingen, maar levert de meetgegevens niet mee bij de terugmelding. Bronhouders geven aan deze meetgegevens te willen ontvangen, zodat de melding kan worden onderzocht en verbeteringen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.

Nieuwe richtlijnen per 1 januari 2020

Het SVB-BGT heeft de situatie besproken met het Kadaster. Naar aanleiding hiervan heeft het Kadaster aangegeven vanaf 1 januari 2020 de volgende richtlijnen te hanteren:

  • Een terugmelding is bedoeld om ‘echte’ fouten te melden. Dat betekent een gesloopt gebouw of een totaal nieuw/vernieuwd gebouw;
  • Een terugmelding is niet bedoeld om verbeteringen in de kaart te realiseren. Dat betekent dat bij eventuele verschillen, de vraag gesteld moet worden, op basis van de waarneming van het terrein: “is het een ander gebouw of staat die net wat anders op de kaart?”. Voor bijgebouwen kan een verschil van 60 cm nog acceptabel zijn.
  • Meetgegevens worden niet geleverd. Reden hiervoor is dat niet het hele gebouw wordt gemeten waardoor het verantwoord in de BGT gebracht zou kunnen worden. Het Kadaster constateert in feite alleen dat de grondslagfunctie van dat gebouw, vaak gebaseerd op de waarneming van de voorgevel, niet kan worden gebruikt vanwege niet actuele data. Daarmee voorkomt het Kadaster dat meer wordt gemeten dan strikt noodzakelijk voor het eigen proces.

Tot slot

Openstaande terugmeldingen die niet conform bovenstaande richtlijnen zijn opgevoerd, mogen door de bronhouder in TMS worden afgewezen.