Terugkoppeling Consultatie Wijziging Verwerkingsverslagen BRAVO/LV-BGT

08 nov 2022

We hebben ca 10 reacties ontvangen op de mini-consultatie mbt de wijziging in verwerkingsverslagen BRAVO/LV-BGT. Hierbij een terugkoppeling van de belangrijkste zaken die genoemd zijn.

Een aantal reacties betrof het niet kunnen kopiëren van het LokaalID uit het meegestuurde concept-verwerkingsverslag. Dit is nodig om foutmeldingen snel te kunnen opzoeken in de bronhoudersoftware. Dit concept-verslag was nog niet gegenereerd uit de LV-BGT, maar samengesteld om een indruk te geven hoe het verslag eruit gaat zien. In het definitieve verslag is het mogelijk tekst te selecteren en te kopiëren. Daarnaast zijn er verbetervoorstellen gedaan. Deze verbetervoorstellen zetten we op de wensenlijst. We voeren in eerste instantie geen verbeteringen uit vanwege prioritering en strakke planning. Na de oplevering kijken we welke verbeterwensen we in relatie tot tijd en budget alsnog kunnen meenemen. Hartelijk dank voor het meedenken. Het Kadaster gaat het nieuwe verwerkingsverslag nu implementeren in de nieuwe LV-BGT.