Terugblik Operationeel Overleg Keten

27 sep 2021

Op 9 september heeft de eerste editie van het Klankbordgroep-overleg BGT-OOK (Operationeel Overleg Keten) plaatsgevonden. Een afvaardiging van afnemers en bronhouders bespreken hierin een selectie van op korte termijn sgeplande wijzigingen en lopende zaken met de keten-0architect en beheerders van de BGT keten.

Concreet stonden de volgende punten op de agenda:

– De stand van zaken vanuit de Landelijke Voorziening rondom de uitrol van IMGeo 2.2, specifiek de aanstaande schoning van de redundante plaatsbepalingsingspunten.
– De bij PDOK op stapel staande invoering van nieuwe viewservices en vector-tiling.
– De lopende vernieuwing van het bronhouderportaal terugmeldsysteem.
– Een blik op de werkvoorraad van de keten vanuit architectuurperspectief.

Deze werden door de verantwoordelijke beheerders en architect toegelicht. Daarop ontstonden goede inhoudelijke gesprekken die bijdroeg aan meer inzicht in de uitvoeringpraktijk en daardoor nuttige informatie voor alle partijen opleverde.

Het volgende Klankbordoverleg BGT-OOK staat gepland op 9 december 2021.”